Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Woon-Winkel Fonds

Kenmerken

Type fonds:
Closed end
Juridische vorm:
Gemene rekening
Categorie:
Combinatie
Regio:
Nederland
Objecten:
43 (350 huurcontracten)
Startdatum fonds:
31-03-1995
Verwacht rendement:
6% - 8%
Vergunning AFM:
N.V.T.,

Doelstelling

Het Fonds heeft als doelstelling op de langere termijn (meer dan vier jaar) een zo hoog mogelijk rendement te realiseren door te beleggen, met spreiding van risico’s, in (volledig of zo veel mogelijk) verhuurd onroerend goed:

- woningen (voor minimaal 20%);
- winkels (voor minimaal 20%);
- kantoren en bedrijfsgebouwen (voor maximaal 20%).

De Beheerder van het Fonds streeft naar een zo hoog mogelijk rendement met een uitkering indien mogelijk van maximaal 6%.

Verdeling van de beleggingen

Het Fonds streeft er naar altijd tenminste 80% van de portefeuille in woningen en winkels te beleggen omdat de rendementen in die categorieën onroerend goed een stabieler verloop laten zien dan die in kantoren en bedrijfsgebouwen.

Winkels worden aangehouden om een hogere mate van stabiliteit te realiseren in de huurinkomsten en in het jaarlijkse netto rendement. Het (voor een beperkt deel) beleggen van het fondsvermogen in onroerend goed dat voor minder dan 50% verhuurd is biedt de mogelijkheid aantrekkelijke verkoopwinsten en rendementen te realiseren zodra het onroerend goed volledig verhuurd is. De Beheerder blijft van mening dat de grens van minimaal 20% woningen in stand moet blijven. In de toekomst wil de Beheerder graag een verschuiving zien van winkels naar woningen om een evenwichtiger verdeling te krijgen.

Woon-Winkel Fonds is opgericht in 1995 met als bedoeling (in der tijd) te fungeren als onderdeel van een portefeuille opbouw in het kader van de financiering van (voornamelijk) hypothecaire leningen. Dit is in oorsprong ook de reden geweest dat het Fonds vrijwel het gehele directe rendement uitkeerde.

Met name vanaf 2004 is het Fonds zich steeds meer gaan manifesteren, ook gelet op het profiel van de gemiddelde belegger, als algemene belegging en als Fonds dat bij uitstek geschikt is voor opbouw van een pensioenportefeuille of als onderdeel daarvan.

Het Fonds heeft ook inhoudelijk een transformatie ondergaan. In de oorspronkelijke portefeuille lag het zwaartepunt bij woningen, in de huidige is de verdeling 69% winkels, 30% woningen en 1% overige (garages en parkeerplaatsen). Uiteindelijk wil de Beheerder terug naar 50% woningen en 50% winkels, om de waardevastheid van de portefeuille verder te versterken.

Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen

Locaties

Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws