Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Woningmaatschap XLI

Kenmerken

Juridische vorm:
Maatschap
Categorie:
Woningen
Regio:
Nederland
Verwacht rendement:
7%
Aantal participaties:
795
Prospectus goedgekeurd:
AFM
Vergunning AFM:
Ja,
Lid branchevereniging:

Doelstelling

Als Initiatiefnemer wil Staalbankiers door de verwerving van kwalitatief hoogwaardig vastgoed ten aanzien waarvan huurovereenkomsten zijn gesloten een aantrekkelijk rendement realiseren ten behoeve van de beleggers in het door haar te initiëren vastgoedfonds, Woningmaatschap XLI, waarin het vastgoed wordt ondergebracht.

Dit Fonds is gericht op het behalen van een rendement uit de verhuur van het vastgoed en het realiseren van verkoopwinst door de woningen te verkopen zodra de bestaande huurovereenkomst wordt beëindigd. In voorkomende gevallen kan tot verkoop aan de huidige huurders worden overgegaan of kan door verhuur van de woningen plaatsvinden. Dit zal echter niet actief worden nagestreefd. Voor zover de normale bedrijfsuitoefening dit toelaat, zal het resultaat twee keer per jaar worden uitgekeerd. De Beheerder kan tevens een extra voorschot op de te verwachten winst uitbetalen.

De Maatschap wordt aangegaan voor zeven jaar en omvat alle lusten en lasten vanaf 7 oktober 2010. Beleggingen, transacties en verplichtingen worden alleen in Euro’s aangegaan.

Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen

Locaties

Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws