Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Vastgoed Fundament Fonds NV Aandeel C

Kenmerken

Type fonds:
Open end
Juridische vorm:
NV
Categorie:
Combinatie
Regio:
EU
Objecten:
26
Startdatum fonds:
01-07-2003
Verwacht rendement:
6%
Aantal participaties:
1199998
Prospectus goedgekeurd:
AFM
Vergunning AFM:
Ja,

Doelstelling

Vastgoed Fundament Fonds N.V. is bestemd voor de belegger die het gemak van een beleggingsfonds wil combineren met de voordelen van beleggen in vastgoed.

Vastgoed Fundament Fonds N.V. maakt het mogelijk om via de Subfondsen deel te nemen in een vastgoedbeleggingsportefeuille die op een overzichtelijke en adequate manier beheerd wordt door een professionele partij door middel van een actief vastgoedbeleggingsbeleid. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke dividenduitkering. Het dividendbeleid per Subfonds staat nader omschreven in het desbetreffende Supplement. Daarnaast wordt gestreefd naar een waardegroei van de portefeuille die tenminste gelijke tred houdt met de inflatieontwikkeling.

Vastgoed Fundament Fonds N.V. streeft er naar de voor uitdeling beschikbare winst in de vorm van dividend aan de Aandeelhouders uit te keren. Het dividend zal, indien de Directie daartoe besluit, per kwartaal worden uitgekeerd in de maanden januari, april, juli en oktober.

Beleggingsbeleid

Als richtlijn voor de opbouw en het beheer van de portefeuille wordt de volgende verhouding gehanteerd. De Beursgenoteerde Vastgoed aandelen maken circa 20% uit van de vastgoedbeleggingsportefeuille. Het Direct Vastgoed maakt circa 80% uit van de vastgoedbeleggingsportefeuille. Bovendien is de Directie gerechtigd om, indien de marktomstandigheden naar haar oordeel daartoe aanleiding geven, een deel van de vastgoedbeleggingsportefeuille in contanten aan te houden. Het staat de Directie vrij – voor zover de status van Fiscale Beleggingsinstelling niet in gevaar komt - de weging van de vastgoedbeleggingsportefeuille aan te passen, waardoor de verhouding tussen Beursgenoteerde Vastgoedaandelen en Direct Vastgoed kan afwijken. Hierdoor is het mogelijk binnen het actieve vastgoedbeleggingsbeleid in te spelen op de ontwikkelingen in de verschillende vastgoedmarkten. Afgezien van wettelijke bepalingen en de in het basisprospectus beschreven Marktregulering houdt de Directie van het Fonds voldoende waarborgen aan om aan de verplichting om in te kopen en terug te betalen te kunnen voldoen.

Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen.

Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws