Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

VASTGOED FUNDAMENT FONDS

Kenmerken

Type fonds:
Closed end
Juridische vorm:
NV
Categorie:
Kantoren
Regio:
Nederland
Objecten:
14
Startdatum fonds:
2003
Prospectus goedgekeurd:
N.V.T.
Vergunning AFM:
Ja,
Lid branchevereniging:
Forumvast

Doelstelling

De vastgoedportefeuille van het Fonds, die overwegend bestaat uit kantoren, heeft in de afgelopen jaren te kampen gehad met waardedalingen en teruglopende huurinkomsten. De ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de toenmalige hypothecaire financiers van het Fonds - ING Bank en FGH Bank - hadden aangegeven niet bereid te zijn de destijds bestaande financieringen te verlengen. De Directie van Annexum is in de tweede helft van 2014 een herstructureringsproces gestart met als doel de continuïteit van het Fonds te waarborgen. Hierbij was de voornaamste doelstelling om te komen tot een herfinanciering. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de huidige, in paragraaf 5.3 van het prospectus beschreven Financiering is afgesloten in juni 2015. De voormalige financiers FGH Bank en ING Bank hebben per juni 2015 kwijting aan het Fonds verleend voor het niet afgeloste deel van de toenmalige financieringen. Deze historische ontwikkelingen worden nader toegelicht in paragraaf 5.2 van het prospectus.

De emissie komt voort uit de huidige voorwaarden van de externe Financiering van het Fonds, welke nader worden beschreven in paragraaf 5.3 van het prospectus. In deze voorwaarden is opgenomen dat de door het Fonds te betalen financieringsrente zal worden verlaagd van 13% naar 10% op jaarbasis indien uiterlijk op 18 december 2015 de netto-opbrengsten van de Emissie tenminste € 1,5 miljoen bedraagt, dat wil zeggen dat dit bedrag daadwerkelijk door Beleggers is gestort en op de daarvoor bestemde bankrekening van het Fonds staat.

De netto-opbrengst van de Emissie zal worden aangewend voor met de Financier afgesproken investe- ringen in de bestaande portefeuille Direct Vastgoed met als voornaamste doel om de verhuurbaarheid te vergroten en/of waarde toe te voegen.

Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws