Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Phanos REIT NV

Kenmerken

Type fonds:
Closed end
Juridische vorm:
NV
Categorie:
Woningen
Regio:
Nederland
Objecten:
109 wooneenheden
Startdatum fonds:
25-09-2009
Verwacht rendement:
12,5%
Prospectus goedgekeurd:
N.V.T.
Vergunning AFM:
Ja,

Doelstelling

De Vennootschap belegt direct of indirect via deelnemingen in vastgoed in de woningbouw. Tevens worden er ook deelnemingen, ook in beleggingsinstellingen, verworven indien dit uitzicht biedt op een mogelijke toegevoegde waarde voor de eigen portefeuille. Een specifieke spreiding over de Nederlandse markt wordt niet nagestreefd. De nadruk zal in eerste instantie liggen op de reeds verworven projecten.

De primaire focus is Vastgoed in de woningbouw, echter het is mogelijk dat een beperkt deel uit commercieel (retail, industrieel, kantoren) vastgoed bestaat.

De beleggingsdoeleinden die de Vennootschap en Phanos Fund I en Phanos Fund II hebben geformuleerd luiden: Het vergroten van de vastgoedportefeuille in Nederland, met een focus op de verworven objecten en projecten, zoals verwoord in hoofdstuk 6 van het prospectus. De financiële doelstellingen zullen in het begin(de eerste vijf jaar) van het fonds, gericht zijn op kapitaalgroei. Indien de beleggingsportefeuille voldoende omvang heeft, wordt gestreefd naar verhoging van de inkomsten met een daarbij passend dividendbeleid. De Vennootschap heeft besloten om zowel in Fund I als in Fund II te beleggen. Op de gronden die door Fund II worden gehouden of verworven, worden ten behoeve van de beleggingsportefeuille van Fund I huurwoningen ontwikkeld die na realisatie door Fund II aan Fund I worden verkocht en geleverd.

Transacties tussen Fund I en Fund II vinden plaats tegen marktconforme prijzen waarbij de Directie zich laat leiden door onafhankelijke taxateurs. De Directie heeft door Savills en DTZ Zadelhof een waardering laten maken en heeft op grond van deze waardering besloten de belegging aan te gaan. De Directie verwacht dat het verwachte rendement van de belegging recht doet aan het gelopen risico.

Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen

Locaties

Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws