Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Nedvim 5% winstdelende obligaties

Kenmerken

Type fonds:
Closed end
Juridische vorm:
Obligatie
Categorie:
Combinatie
Regio:
Nederland
Startdatum fonds:
27-08-2009
Verwacht rendement:
7,75% waarvan 5% garantie
Vergunning AFM:
Nee,

Doelstelling

Nedvim 5% winstdelende obligaties zijn Obligaties die via een doorlopend uitgifteprogramma worden uitgegeven en die een looptijd hebben van 20 jaar. Gedurende die 20 jaar ontvangt de Obligatiehouder 5% vaste rente en deelt zij daarnaast voor 70% mee in de winst uit de Directe Vastgoedexploitatie, voor 50% in de winst uit de Gerealiseerde Waardestijging Vastgoed en bij de aflossing van de Obligaties voor 25% in de Ongerealiseerde Waardestijging Vastgoed.

De Obligaties zijn op naam, in de vorm van registerinschrijvingen. Er worden geen obligatiebewijzen uitgegeven. De Obligatiehouders ontvangen een schriftelijke bevestiging van het nummer waaronder  de uitgifte van de Obligaties is geregistreerd in het Register. De Obligaties luiden in euro’s en kennen een Nominale Waarde van  100,-.

Het doel van NEDVIM met de emissie is het bijeenbrengen van vreemd vermogen ter financiering van de activiteiten, investeringen van Nedvim Beleggingen N.V. Het streven is een jaarlijkse emissieopbrengst van circa  60 miljoen. Gedurende de periode vanaf de Prospectusdatum tot 1 januari 2010 en daarna elk kalenderjaar worden maximaal 1 miljoen Obligaties van nominaal  100,- uitgegeven, derhalve tot een totaal nominaal bedrag van maximaal  100 miljoen per jaar.

Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen.

Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws