Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

ECC Southeast Asia Retail Bonds Emissie II

Kenmerken

Juridische vorm:
Obligatie
Categorie:
Combinatie
Regio:
Azië
Objecten:
1
Verwacht rendement:
10% bij obligatie II A en 11% bij obligatie II B
Prospectus goedgekeurd:
N.V.T.
Vergunning AFM:
Nee,

Doelstelling

Het ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V., (hierna ook te noemen: ‘de Vennootschap’ of ‘het fonds’) biedt u de mogelijkheid om als particuliere belegger of professionele belegger indirect per emissie te investeren in verschillende projectontwikkelingen van winkelcentra in Zuidoost Azië. Doelstelling is om door een nauwkeurige selectie van geschikte projecten, in combinatie met een professionele projectontwikkelaar, te streven naar realisatie van het uit te keren rendement op de belegging.

De initiatiefnemer van het fonds, ECC Investment Management B.V., is de beheerder van het fonds. Promenada CNX Invest II B.V. heeft via haar 20% dochtermaatschappij ECC Chiang Mai Project I Ltd. de grond in eigendom, waarop de bouw van het winkelcentrum zal plaatsvinden Alle benodigde vergunningen inzake het gebruik van de grond en de bouw van het winkelcentrum zijn verkregen. Deze grond is reeds in eigendom verkregen en de bouw zal worden gefinancierd met eigen vermogen en een hypothecaire banklening. Door het plaatsen van aandelen bij het fonds komen voor Promenada CNX Invest II B.V. extra middelen beschikbaar voor de investering in ECC Chiang Mai Project I Ltd. Het beleggingsbeleid van de initiatiefnemer richt zich op de financiering en/of deelname in veelbelovende projectontwikkeling van winkelcentra in Zuidoost Azië. Het betreft nauwkeurig geselecteerde stukken grond op goede locaties waarop een ontwikkeling van een winkelcentrum volgens het Promenda concept gerealiseerd kan worden. De selectie van de investeringsobjecten vindt plaats op basis van strenge kwaliteitseisen ten aanzien van zowel de ontwikkelingsmogelijkheden, de locatie, geschiktheid voor Promenada concept, verkoopverwachtingen, duurzaamheid en resultaat. Criteria hiervoor zijn met name:

- Goede locatie;

- Omvang verzorgingsgebied;

- Gedegen ontwikkelingsplan;

- Winstgevend budget;

- Geschiktheid voor Promenada concept;

- Marktconforme huurprijzen en verkoopprognose;

- Risicobeperking.

Ieder geselecteerd investeringsobject wordt geplaatst in een aparte emissie van een obligatielening. Dat houdt in dat per investering en per emissie de condities en rendementen kunnen afwijken. Voor iedere emissie wordt een apart prospectus met de specificaties van het investeringsobject opgesteld.

U kunt participeren door de aankoop van één of meerdere schuldbekentenissen in de vorm van obligaties met een uitgifteprijs van € 15.000,- of € 25.000,- per stuk. Bij uitgifte worden 3% emissiekosten in rekening gebracht voor obligatie II A en 2,5% emissiekosten voor obligatie II B. Deelname staat open voor particulieren en rechtspersonen. Gedurende de plaatsingsperiode zal het fonds meerdere emissies uitschrijven. In totaal zal het fonds voor deze Emissie II een tweetal obligatieleningen uitgeven van in totaal € 4.200.000,- uitgeven, verdeeld in 150 Obligaties II A en 78 Obligaties II B. De obligaties zullen worden uitgegeven per 31 januari 2011, of zoveel eerder of later als de Initiatiefnemer besluit.

De couponrente op de obligatie II A bedraagt een vaste rente van 10% per jaar en die van obligatie II B 11% per jaar, waarvan een vierde deel per kwartaal achteraf zal worden uitgekeerd. De uitkering zal voor het eerst plaatsvinden het eerstvolgende kwartaal na plaatsing van de obligaties. De obligaties kennen, na afloop van de looptijd van 3 jaren, een aflossingskoers van 100%. Het totaalrendement over de gehele looptijd komt uit op 10% respectievelijk 11%.

Onder bijzondere omstandigheden kan de beheerder besluiten de obligatielening eerder geheel of gedeeltelijk af te lossen. Dat zal het geval zijn indien Promenada CNX Invest II B.V. de lening van het fonds vervroegd aflost. Aflossing zal plaatsvinden conform een methode van uitloting zoals genoemd in de trustakte.

Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen

Locaties

Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws