Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. Emissie III

Kenmerken

Juridische vorm:
Obligatie
Categorie:
Combinatie
Objecten:
1
Verwacht rendement:
7,00% bij Obligatie II A, 7,25% bij obligatie III B en 7,50% bij obligatie III C
Prospectus goedgekeurd:
N.V.T.
Vergunning AFM:
N.V.T.,

Doelstelling

Het Fonds biedt u de mogelijkheid om als particuliere belegger of professionele belegger indirect per emissie te investeren in verschillende projectontwikkelingen van winkelcentra in Zuidoost Azië. Doelstelling is om door een nauwkeurige selectie van geschikte projecten, in combinatie met een professionele projectontwikkelaar, te streven naar realisatie van het uit te keren rendement op de belegging.

De initiatiefnemer van het Fonds, ECC Investment Management B.V., is de Beheerder van het Fonds. ECC Chiang Mai Project I Ltd. heeft de grond in eigendom, waarop de bouw van het winkelcentrum plaatsvindt. Alle benodigde vergunningen inzake het gebruik van de grond en de bouw van het winkelcentrum zijn verkregen. De bouwwerkzaamheden zijn reeds in oktober 2010 aangevangen. De bouw wordt gefinancierd met eigen vermogen en vreemd vermogen. Vreemd vermogen is aangetrokken in de vorm van een reeds verkregen hypothecaire banklening alsmede in de vorm van eerder geplaatste obligatieleningen.

Het beleggingsbeleid van de Initiatiefnemer richt zich op de financiering en/of deelname in veelbelovende projectontwikkeling van winkelcentra in Zuidoost Azië. Het betreft nauwkeurig geselecteerde stukken grond op goede locaties waarop een ontwikkeling van een winkelcentrum volgens het Promenda concept gerealiseerd kan worden. De selectie van de Investeringsobjecten vindt plaats op basis van strenge kwaliteitseisen ten aanzien van zowel de ontwikkelingsmogelijkheden, de locatie, geschiktheid voor PROMENADA® concept, verkoopverwachtingen, duurzaamheid en resultaat.

Criteria hiervoor zijn met name:

- Goede locatie

- Omvang verzorgingsgebied

- Gedegen ontwikkelingsplan

- Winstgevend budget

- Geschiktheid voor PROMENADA® concept

- Marktconforme huurprijzen en verkoopprognose

- Risicobeperking

Na de succesvolle plaatsing van de eerste en tweede emissie, verstrekt het Prospectus van ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. Emissie III  algemene gegevens over het Fonds en specifieke gegevens over het uitschrijven van Emissie III. Deel I geeft de specifieke informatie over Emissie III en Deel II de informatie over structuur en regelingen van het Fonds.

Als mogelijke Obligatiehouder in het Fonds is het van belang te weten dat voor Emissie III de volgende uitgangspunten gelden:

Het betreft de uitgifte van maximaal 490 Obligaties III A van € 5.000,- nominaal per stuk, maximaal 98 Obligaties III B van € 25.000,- per stuk en 27 Obligaties III C van € 50.000,- per stuk. De Obligatielening bedraagt derhalve € 6.250.000,-. De Obligaties kennen een vaste couponrente van 7,00% (Obligaties III A), 7,25% (Obligaties III B) en 7,50% (Obligaties III C) per jaar, welke rente per kwartaal achteraf wordt uitgekeerd. Daarnaast zal op de Obligaties een bonus uitkering (een winstdeling) plaatsvinden bij verkoop van het Project. Op de Obligaties III A zal de uitkering 55% van het Gewogen Aandeel in het Netto Verkoopresultaat bedragen. Voor de Obligaties III B bedraagt voormeld percentage 60% en voor de Obligaties III C 65%. De Uitgevende Instelling heeft de bevoegdheid het aantal uit te geven Obligaties III C te verhogen naar maximaal 125 Obligaties III C. Een verhoging van het aantal uit te geven Obligaties III C kan alleen geschieden onder gelijktijdige verlaging van het aantal uit te geven Obligaties III A en/ of Obligaties III B, zodanig dat het bedrag van de Obligatielening ten alle tijde € 6.250.000,- bedraagt.

De looptijd is onbepaald, maar bedraagt naar verwachting 3 jaar. De looptijd eindigt in ieder geval zes maanden na verkoop van het Project. Het effectieve totaalrendement kan daarbij uitkomen op 16,3% - 18,5% per jaar. Er zullen geen zekerheden worden verstrekt. ECC Southeast Asia RetailBonds B.V. is direct aandeelhouder in ECC Chiang Mai Project I Ltd. Deze Thaise vennootschap realiseert de ontwikkeling van het Project.

Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws