Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

ACCEL HEALTHCARE PROPERTY FUND

Kenmerken

Type fonds:
Open end
Juridische vorm:
NV
Categorie:
Zorgvastgoed
Regio:
Duitsland
Objecten:
1
Verwacht rendement:
9,5% IRR
Aantal participaties:
150

Doelstelling

Accel Real Estate biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan: Accel Healthcare Property Fund.

De zorgsector is één van de grootste en snelst groeiende sectoren in Europa. Door de sterk opkomende vergrijzing en de toenemende levensverwachting neemt de vraag naar zorg continue toe. Dit geldt ook voor de vraag naar huisvesting voor senioren en zorginstellingen. Zorgvastgoed is daarom een solide investering. Accel Real Estate speelt op deze trend in door de introductie van het Accel Healthcare Property Fund, dat investeert in (woon)zorggebouwen in Duitsland. Zorgvastgoed heeft diverse aantrekkelijk kenmerken:

- nauwelijks samenhang met economische ontwikkelingen;

- lange huurcontracten;

- deel huurstroom komt van Duitse overheid.

Bovendien biedt zorgvastgoed aantrekkelijke rendementen en is het een inflatiebestendige belegging. Deze eerste emissie zal dienen ter gedeeltelijke financiering van een woonzorggebouw in Neukirchen-Vluyn. Het gebouw is opgeleverd in juli 2009 en voor twintig jaar verhuurd (tot 2029) aan de zorginstelling ‘Carpe Diem’. Accel Healthcare Property Fund zal haar portefeuille van Duits zorgvastgoed de komende drie jaar uitbreiden. Volgende vastgoedaankopen zullen worden gefinancierd door middel van uitgifte van additionele certificaten van aandelen (en het aangaan van additionele hypothecaire bankleningen). Accel Healthcare Property Fund streeft naar een totaalrendement van 9,5% per jaar, waarvan naar verwachting circa 6,5% gemiddeld per jaar als dividend uitkeerbaar zal zijn. Een deel van het resultaat wordt namelijk aangewend ter aflossing van de hypothecaire banklening.

Het doel van Accel Healthcare Property Fund is door aankoop, exploitatie en verkoop van zorggerelateerd vastgoed in Duitsland een aantrekkelijk rendement te realiseren met een aanvaardbaar risico voor de Certificaathouders.

Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen

Locaties

Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws