Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Wetswijzigingen

Juridische fusies
Juridische fusies tussen rechtspersonen die hoofdzakelijk plaatsvinden op grond van zakelijke overwegingen, zijn sinds 1 januari 2012 vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De regeling kent bepalingen die ervoor moeten zorgen dat een juridische fusie de toekomstige herstructureringen niet in de weg staat en die misbruik moeten tegengaan.

Omdat de regeling nog maar kort geldt, zijn er een aantal open normen en onduidelijkheden. Dit geld bijvoorbeeld voor de eis dat er ‘voldoende zakelijke overwegingen’ bij betrokken zijn. Daarnaast wordt de vrijstelling teruggedraaid, indien binnen drie jaar na de fusie blijkt dat de activiteiten van de fuserende rechtspersonen niet in zijn geheel worden voortgezet.

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht
Doel van het vereenvoudigen en flexibiliseren van de wetgeving rondom de bv is dat het eenvoudiger wordt om een bv op te richten. Daarom wordt ook de geschillenregeling aangepast.

Belangrijke bepalingen zijn: het vervallen van het minimumkapitaal van €18.000 en de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen. Er komt een verruiming voor de mogelijkheden om besluiten te nemen buiten de algemene vergadering van aandeelhouders. Ook wordt het mogelijk om in de statuten te voorzien in stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, of in een flexibele verdeling van stemrecht.

Dit voorstel is op 15 december 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 20 december 2011 het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

Door: Klaas Kroot
Eigenaar Financieel Opleidingsinstituut (FOI).

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email
Vastgoedvergelijker Video
Nieuwsbrief
Schrijf u nu in.
Elke maand kunt u het gratis e-magazine ontvangen van Vastgoedvergelijker.

Schrijf u nu in:
 
 
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws