Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Algemeen huurrecht

Het algemeen huurrecht geldt voor alle soorten vastgoed, tenzij er bepalingen zijn opgenomen over het huurregime. Aan de andere kant geldt dat als er niets genoemd wordt in de artikelen van het specifieke huurregime, de algemene artikelen gelden.

In het algemeen huurrecht staan onder anderen verplichtingen van beide partijen en bepalingen over renovatie, het einde van de overeenkomst, onderhuur en wederverhuur. Een overzicht van de bepalingen.

Verhuurder
De hoofdverplichting van de verhuurder is om het pand ter beschikking te stellen en te laten aan de huurder, voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. Daarnaast heeft de verhuurder de volgende verplichtingen als het gaat om gebreken:
1. De verhuurder dient in te staan voor het feit dat er geen gebreken kleven aan het gehuurde.
2. Indien er toch sprake is van gebreken is de verhuurder (in bepaalde gevallen) aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De overeenkomst kan worden ontbonden wegens een gebrek.

Bovenstaande verplichtingen zijn begrensd indien herstel onmogelijk is of uitgaven vereist die niet redelijk zijn, als het gaat om kleine gebreken die de huurder zelf dient te repareren of gebreken waarvoor de huurder zelf aansprakelijk is.

Huurder
Naast de verhuurder heeft de huurder ook een hoofdverplichting, te weten: op tijd voldoen aan de overeengekomen tegenprestatie. Daarnaast dient de huurder zich te houden aan de volgende verplichtingen:

1. Huurder dient zich als goed huurder te gedragen.
2. Het gehuurde dient door huurder conform het overeengekomen gebruik en naar de aard van de zaak gebruikt te worden.
3. De gedaante van het gehuurde mag niet zonder schriftelijke toestemming gewijzigd worden door huurder.
4. Kleine reparaties dient huurder op eigen kosten te verrichten.
5. Huurder is aansprakelijk voor schade die ten gevolge van eigen wanprestatie is ontstaan.
6. Huurder moet verhuurder gelegenheid geven tot uitvoering van dringende werkzaamheden.
7. Er dient bij de verhuurder direct melding gemaakt te worden van gebreken aan het gehuurde of verstoring van het huurgenot.
8. Huurder dient verkoop- of verhuuraankondigingen te dulden.
9. Na het einde van de huur moet huurder de zaak weer teruggeven.

Renovatie
Renovatie is een breed begrip, hieronder valt namelijk niet alleen sloop met vervangendenieuwbouw, maar ook gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging. Bij een renovatie zijn er twee opties. Allereerst kan de huur door verhuurder worden opgezegd wegens dringend eigen gebruik in verband met renovatie. Als de huur niet opgezegd wordt, kan de verhuurder ook een redelijk schriftelijk voorstel doen aan de huurder (bijvoorbeeld tegemoetkoming wegens ongemak, huurkorting).

Onderverhuur en wederhuur
Het verschil tussen onderhuur en wederverhuur is dat bij wederverhuur het hele pand aan iemand is doorverhuurd terwijl bij onderverhuur slechts een deel van het pand wordt doorverhuurd. De belangrijkste bepaling met betrekking tot onderhuur en wederverhuur luidt: Huurder mag het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik geven, tenzij hij moet aannemen dat de verhuurder tegen het in gebruik geven aan die ander redelijke bezwaren zal hebben. Vaak staat in een huurovereenkomst een extra bepaling die bepaalt dat verhuurder van tevoren toestemming moet geven.

Einde van de huur
Over het algemeen eindigt een huurovereenkomst voor bepaalde tijd door het verstrijken van de overeengekomen termijn. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Voor veel van de bepalingen van het algemeen huurrecht geldt dat er niet mag worden afgeweken in het nadeel van de huurder.

Door: Klaas Kroot
Eigenaar Financieel Opleidingsinstituut (FOI).

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email
Vastgoedvergelijker Video
Nieuwsbrief
Schrijf u nu in.
Elke maand kunt u het gratis e-magazine ontvangen van Vastgoedvergelijker.

Schrijf u nu in:
 
 
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws