Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Vernieuwingen huurbeleid

Ieder jaar zijn er wijzigingen in het huurbeleid. De basis hiervoor is het jaarlijkse rapport Feiten en achtergronden van het huurbeleid, dat gemaakt wordt met gegevens van het CBS en een aantal grote woningcorporaties.

Verhuurders hebben nu ook al de vrijheid de huur jaarlijks aan te passen. Door de maximale toegestane huurprijsverhoging kan die echter maar zeer beperkt aan de marktsituatie worden aangepast. Sinds 1 juli 2007 is de maximale huurverhoging gelijkgesteld aan het inflatiepercentage over het voorgaande jaar. Deze inflatie bedroeg 1,3 procent over 2010, waardoor de maximale huurstijging in 2011 ook 1,3 procent is, exclusief huurharmonisatie. Deze regeling is van toepassing op zelfstandige woningen, onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen. Een grotere aanpassing van de huurprijs kan alleen bij nieuwe verhuring van het object, de zogenaamde huurharmonisatie. De enige grens die dan telt is de maximale huurprijs uit het Woningwaarderingsstelsel.

In het Woningwaarderingsstelsel werden tot voor kort de onderdelen verwarmingswijze en warmte-isolatie gebruikt. Per 1 juli 2011 zijn deze twee onderdelen vervangen door het energieprestatiecertificaat als kwaliteitsfactor. Tot 1 januari 2014 is er nog een overgangsrecht en blijven voor een deel van de woningvoorraad de oude twee onderdelen gelden.

In het nieuwe huurbeleid kunnen de huren van sommige zittende huurders wat sterker worden verhoogd doordat er in het Woningwaarderingsstelsel extra punten te verdienen zijn in bepaalde gebieden. De gebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn zogenaamde schaarstegebieden. Voorgenomen veranderingen zijn de verhoging van de huurprijs met 5 procent voor huishoudens met een inkomen boven de €43.000 die een woning bewonen met een gereguleerde huur, mits onder de liberalisatiegrens. Daarnaast wordt overwogen huurders van sociale huurwoningen het recht te geven hun eigen woning te kopen. Er is discussie over de activiteiten van woningcorporaties: er zou een scheiding moeten komen tussen de commerciële activiteiten en niet-commerciële activiteiten.

Door: Klaas Kroot
Eigenaar Financieel Opleidingsinstituut (FOI).

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email
Vastgoedvergelijker Video
Nieuwsbrief
Schrijf u nu in.
Elke maand kunt u het gratis e-magazine ontvangen van Vastgoedvergelijker.

Schrijf u nu in:
 
 
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws