Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Tijdelijke huurcontracten

De meeste huurovereenkomsten voor woningen zijn voor onbepaalde tijd, maar dit is niet verplicht. Bij een contract voor bepaalde tijd verloopt de huurovereenkomst niet automatisch na de afgesproken termijn. Net als bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd moet de huur worden opgezegd, anders loopt de huur gewoon door. Als er geen bepalingen voor tussentijds opzeggen in het tijdelijke huurcontract staan, kan de verhuurder meestal van de huurder eisen dat deze de overeenkomst uitdient, en andersom kan de verhuurder de huur ook niet opzeggen voordat de bepaalde tijd is verstreken.

Veel tijdelijke huurcontracten blijken niet rechtsgeldig te zijn. In het contract staat dan wel dat de overeenkomst na een bepaalde periode eindigt, maar dit is niet rechtsgeldig. Hieronder staan situaties waarin tijdelijke huurcontracten wel juridisch steekhoudend zijn. In vrijwel alle andere gevallen zal de rechter de huurder die blijft zitten in het gelijk stellen.

• Iemand koopt een woning met de bedoeling die binnenkort zelf te gaan bewonen. Voor de tussenliggende periode kan hij de woning rechtsgeldig tijdelijk verhuren.
• Als iemand zijn woning een periode niet nodig heeft, bijvoorbeeld door een verblijf in het buitenland, kan hij de woning rechtsgeldig tijdelijk verhuren.
• Een huurder spreekt met de verhuurder af dat hij een tijdje elders verblijft. De verhuurder kan voor de tussenliggende periode een rechtsgeldig tijdelijk huurcontract afsluiten met een zogenoemde tussenhuurder.

In al deze gevallen geldt dat de verhuurder, of de huurder die tijdelijk elders verbleef, de woning na de afgesproken tijd weer nodig heeft. Is dit niet het geval, dan is het tijdelijke huurcontract ongeldig.

Tijdelijke huurcontracten zijn ook rechtsgeldig ‘als het gebruik naar zijn aard van korte duur is’; voorbeelden hiervan zijn de huur van vakantiehuisjes en wisselwoningen bij renovatie. Een verhuurder moet dan bij de gemeente een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen. Die kan verkregen worden voor woningen die bedoeld zijn voor afbraak, gebouwen voor groepsgewijze huisvesting en sommige voor verkoop bedoelde huurwoningen. Met deze vergunning kan de verhuurder rechtsgeldige tijdelijke huurcontracten afsluiten, maar hij zal zich dan wel aan een aantal regels moet houden.

Tijdelijke huurcontracten zijn ook rechtsgeldig voor stichtingen die slechts aan bepaalde doelgroepen verhuren, voor werknemers die tijdelijk ergens gestationeerd zijn en bij verhuur aan ex-echtgenoten. Alle andere gevallen van tijdelijke verhuur zijn in principe niet rechtsgeldig. Als de huurder een opzegging door de verhuurder negeert, zou de verhuurder een uitzettingsprocedure moeten beginnen om de huurder eruit te krijgen. De verhuurder loopt dan grote kans die procedure te verliezen, dus zal hij er waarschijnlijk niet eens aan beginnen.

Bovenstaande regels gelden ook voor onzelfstandige woonruimte. Bij kamerverhuur waarbij de huurder inwoont bij de verhuurder geldt veel minder huurbescherming. Bij een huurcontract voor onbepaalde tijd kan de hospita de eerste negen maanden zonder opgaaf van reden en zonder tussenkomst van de rechter de huur opzeggen. Daarbij moet de hospita wel een opzegtermijnvan drie maanden hanteren. Ook na die negen maanden is de huurbescherming niet zo goed als bij zelfstandige woonruimte, want als de belangen van de verhuurder onevenredig geschaad worden, kan de rechter beslissen de huurovereenkomst te ontbinden.

Door: Klaas Kroot
Eigenaar Financieel Opleidingsinstituut (FOI).

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email
Vastgoedvergelijker Video
Nieuwsbrief
Schrijf u nu in.
Elke maand kunt u het gratis e-magazine ontvangen van Vastgoedvergelijker.

Schrijf u nu in:
 
 
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws