Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Alternatieve financieringsvormen

De eerste mogelijkheid van een alternatieve financieringsvorm is die van een achtergestelde langlopende lening. De leninggever moet er dan mee akkoord gaan dat zijn lening wordt achtergesteld op de lening van de bank. Een bank zal in de praktijk zelden een verschil maken tussen eigen vermogen en langlopende achtergestelde leningen. Het gaat hier met andere woorden om vreemd vermogen met de kenmerken van eigen vermogen. De vraag is wel of dit commercieel mogelijk is. De financier loopt meer risico en zal dit terug willen zien in het rendement. Dit betekent hogere lasten voor de ondernemer. Het is twijfelachtig of hij deze lasten op kan brengen.

Een alternatief is een profit participating loan (PPL) oftewel een lening met winstafhankelijke rente. Kenmerkend is dat de financier een deel van het risico overneemt. Het totale rendement is afhankelijk van het succes van de onderneming of project. Ook hier is sprake van vreemd vermogen met eigen vermogen kenmerken. Immers, er wordt alleen rente betaald indien en voor zover de onderneming winst maakt.

Een converteerbare lening is een andere mogelijkheid. Dit kan alleen uitkomst bieden als niet de obligatiehouder maar de leningnemer het moment van conversie kan bepalen en de voorwaarden waaronder conversie mag plaatsvinden de leningnemer conveniëren. Dit recht brengt met zich mee dat de ondernemer er voor kan zorgen dat vreemd vermogen wordt geconverteerd in eigen vermogen. Omdat dat conversiemoment voor de obligatiehouder ongunstig kan zijn, zal hij een hogere rente bedingen.

Een andere manier van financieren met eigen vermogen dat de kenmerken van vreemd vermogen heeft, is het uitgeven van preferente aandelen. Dit zijn aandelen waaraan enig voorrecht boven de gewone aandelen is verbonden. Dit heeft betrekking op de winstverdeling, de aanspraak op vereffening of beide. Het preferente aandeel geeft een winstpreferentie boven het gewone aandeel. De aanspraak op het vermogen van de vennootschap gaat bij ontbinding niet verder dan het nominale bedrag van het aandeel.

Met vreemd vermogen heeft een preferent aandeel gemeen dat de aanspraak beperkt is tot het nominale bedrag en dat de vruchten tot een bepaald percentage gelimiteerd zijn.

Door: Klaas Kroot
Eigenaar Financieel Opleidingsinstituut (FOI).

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email
Vastgoedvergelijker Video
Nieuwsbrief
Schrijf u nu in.
Elke maand kunt u het gratis e-magazine ontvangen van Vastgoedvergelijker.

Schrijf u nu in:
 
 
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws