Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

WOZ en OZB

Waardering onroerende zaken (WOZ) bestaat sinds 1994 en is in 1997 landelijk ingevoerd voor de waardering van onroerende zaken. De WOZ schrijft voor dat gemeenten periodiek een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden als basis voor de belastingheffing. Voorheen gold de WOZ-waarde voor een periode van vier jaar. In 2005 is het tijdvak verkort tot twee jaar (2005-2006), waarna het tot een jaarlijkse herwaardering is gekomen. Sinds 2008 ligt de waardepeildatum één jaar voor de ingang van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.

De WOZ-waarde wordt niet alleen door de gemeente, maar ook door de belastingdienst en het waterschap gebruikt. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde bij het bepalen van het bedrag dat eigenaren en gebruikers van onroerende zaken aan onroerendezaakbelasting (OZB) moeten betalen. De belastingdienst neemt de WOZ-waarde als uitgangspunt voor het vaststellen van het eigenwoningforfait bij inkomstenbelasting, de afschrijvingsgrens van gebouwen in de vennootschapsbelasting, voor ondernemers bij de inkomstenbelasting, of de waardering bij overlijden of schenking. Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde bij het vaststellen van de hoogte van de watersysteemheffing voor gebouwde onroerende zaken.

De WOZ-waarde wordt bepaald door een taxatie van de vrije verkoopwaarde van het pand. Bij de vaststelling blijven huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten buiten beschouwing. Aan de hand van de taxatie stelt de gemeente de waarde vast in de WOZ-beschikking.

Omdat de WOZ-waarde en de onroerendezaakbelasting (OZB) beide door de gemeente worden vastgesteld, staan ze sinds 2005 op één beschikking. Vanaf 2005 is ook ieder jaar het aantekenen van bezwaar en beroep mogelijk. Een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking is dan automatisch een bezwaar tegen de OZB-aanslag en omgekeerd. Ook kan iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen de gemeente verzoeken om een onderbouwing in de vorm van een taxatieverslag. Dit is iets anders dan een gewoon taxatierapport, omdat een WOZ-taxatieverslag veel minder gegevens bevat (voor een WOZ-taxatie vindt er geen opname/ bezichtiging van het object plaats).

Door: Klaas Kroot
Eigenaar Financieel Opleidingsinstituut (FOI).

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email
Vastgoedvergelijker Video
Nieuwsbrief
Schrijf u nu in.
Elke maand kunt u het gratis e-magazine ontvangen van Vastgoedvergelijker.

Schrijf u nu in:
 
 
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws