Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Vereniging van eigenaars

Alle eigenaren van de appartementen in het gebouw zijn lid van de
Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze heeft tot doel de
gemeenschappelijke belangen te behartigen. De vereniging voert
het beheer over de gemeenschap met uitzondering van de
appartementen zelf. Zo betaalt iedere eigenaar servicekosten, die
worden bepaald door de totale verwachte uitgaven te verdelen over
alle eigenaren op basis van de eigendom. De servicekosten worden
beheerd door de VvE en worden in eerste instantie gebruikt voor
lopende gemeenschappelijke kosten en schulden. Het overige bedrag gaat naar het reservefonds voor andere dan de gewone jaarlijkse kosten, zoals groot onderhoud.

De VvE houdt een meerjarenonderhoudsplan bij met de verwachte kosten voor de komende jaren en de verdeling over de bewoners. De planning van groot onderhoud moet ten minste voor vijf jaar gemaakt worden (idealiter 10-15 jaar). Iedere vijf jaar dient het meerjarenonderhoudsplan besproken te worden in de vergadering van de VvE en herzien waar nodig.

De vereniging van eigenaren vergadert periodiek, alle eigenaren mogen hierbij aanwezig zijn. Zo nodig kan iedere eigenaar ook een stem uitbrengen. Het lidmaatschap eindigt als een lid geen appartementseigenaar meer is.

De notaris zorgt er bij de overdracht van een appartementsrecht voor dat het bestuur van de vereniging van eigenaren een verklaring afgeeft. Hieruit blijkt welke achterstallige bijdragen de verkoper nog verschuldigd is. Deze verklaring is meteen een opgave van de omvang van het reservefonds van de vereniging van eigenaren. Dit is onder meer van belang omdat de koper over het aandeel in het reservefonds geen overdrachtsbelasting is verschuldigd.

Door: Klaas Kroot
Eigenaar Financieel Opleidingsinstituut (FOI).

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email
Vastgoedvergelijker Video
Nieuwsbrief
Schrijf u nu in.
Elke maand kunt u het gratis e-magazine ontvangen van Vastgoedvergelijker.

Schrijf u nu in:
 
 
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws