Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Appartementsrecht

Onder een appartementsrecht verstaat de wet: een aandeel in een 
flatgebouw met toebehoren, met de bevoegdheid tot gebruik van een bepaald appartement in dat gebouw. Een flatgebouw of appartementencomplex kan dus worden gesplitst in appartementsrechten, waardoor meerdere personen gezamenlijk eigenaar zijn van een gebouw.

Appartementsrechten ontstaan doordat de eigenaar van een gebouw, bijvoorbeeld een pensioenfonds, een beleggingsmaatschappij of een woningbouwvereniging, besluit dat gebouw te splitsen in afzonderlijke juridische eenheden zoals woningen of winkels. Meestal met de bedoeling deze te verkopen of te verhuren. Een splitsing komt tot stand met een notariële akte, de splitsingsakte. Deze wordt ingeschreven in de openbare registers.

Het appartementsrecht omvat:

1. Het exclusieve gebruiksrecht van het appartement zelf;
2. Het medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke ruimten;
3. Het gemeenschappelijk eigendom van het hele gebouw.

De koper van een appartement wordt zo gedeeltelijk eigenaar van het hele gebouw. Doordat de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht van het appartement zelf heeft, staat deze eigendom juridisch gelijk aan de eigendom van een woonhuis. Ook moet de appartementseigenaar voor een deel bijdragen in de onderhoudskosten van het gebouw.

Bij de koop van een appartement komen twee aktes kijken, namelijk de eigendomsakte en de splitsingsakte. In de splitsingsacte moet minimaal staan:

– De ligging;
– Een vermelding van de appartementseigenaren;
– Een kadastrale aanduiding van de appartementsrechten;
– Een nauwkeurige splitsingstekening van de te onderscheiden gedeelten die bestemd zijn voor afzonderlijk gebruik;
– Het reglement.

Het reglement in de splitsingsacte bestaat uit twee delen. Allereerst is er het splitsingsreglement, waarin de algemene gedragsregels uit de modelovereenkomst staan. Deze regels mogen wel aangevuld worden, maar afwijken mag niet. Daarnaast is er het huishoudelijk reglement waarin de aanvullende gedragsregels staan. Op de splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven. De splitsingstekening en de splitsingsakte worden samen in de openbare registers van het Kadaster ingeschreven en zijn voor iedereen op te vragen en in te zien.

Door: Klaas Kroot
Eigenaar Financieel Opleidingsinstituut (FOI).

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email
Vastgoedvergelijker Video
Nieuwsbrief
Schrijf u nu in.
Elke maand kunt u het gratis e-magazine ontvangen van Vastgoedvergelijker.

Schrijf u nu in:
 
 
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws