Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Woon-Winkel Fonds van Beethoven Beheer

Het Woon-Winkel Fonds is speciaal ontwikkeld voor particuliere beleggers die een stabiel rendement willen combineren met een beperkt risico en daarmee een evenwichtige opbouw van hun vermogen willen bereiken. Het Fonds biedt de mogelijkheid rechtstreeks te beleggen in een gespreide portefeuille Nederlandse woningen en winkels van goede kwaliteit.

Het Woon-Winkel Fonds bestaat al 15 jaar, heeft een vastgoedportefeuille van circa € 83 miljoen en wordt beheerd door Beethoven Beheer B.V. Sinds 2006 is Rob Knobben directeur van Beethoven Beheer en in september is Murk Vlietstra als marketing manager aangesteld.

Gedegen mix

Sinds Knobben aan het roer is gekomen is het zwaartepunt in de vastgoed mix verschoven van woningen naar winkels. Nu bestaat de portefeuille uit 30% woningen, 69% winkels en 1% overig onroerend goed. “Winkels bieden een goed en stabiel direct rendement, terwijl bij het vrij van huur komen van woningen een positief verkoopresultaat kan worden behaald. De woningen waar Woon-Winkel Fonds in belegt zitten in het betaalbare segment van onder de € 250.000, een segment met zeer laag risico. Deze verdeling geeft een stabiel en degelijk opgebouwd rendement”, zo vertelt Knobben. De kwaliteit van het vastgoed blijkt ook uit de geringe afwaarderingen. In 2008 heeft Woon-Winkel Fonds een afwaardering gekend van slechts 0,4%,  terwijl menig vastgoedfonds meer dan 10% afwaardeerde. In 2009 bedroeg dit 1,4% over de gehele portefeuille, terwijl de gewogen benchmark (bron: ROZ IPD) lag op 4,3%.

Expertise en betrokkenheid

Beethoven Beheer heeft veel ervaring met Nederlands vastgoed en doet dan ook zelf het vastgoedbeheer. Elke week worden alle complexen besproken. Dit actieve beheer zorgt ervoor dat eventuele risico’s, maar ook de kansen en mogelijkheden voortdurend onder de aandacht zijn. Zo zijn waardestijgingen door het toevoegen van extra vierkante meters aan woning- of winkeloppervlak of andere huurverhogende verbouwingen een terugkerend thema. Beethoven Beheer heeft natuurlijk een AFM vergunning en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Structuur en verhandelbaarheid

Woon-Winkel Fonds is een fonds voor gemene rekening en daarmee fi scaal transparant.  Het Fonds is in principe niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, wat gunstig is voor het fondsresultaat. De waarde van de participaties in het Fonds wordt belast in Box 3. Eén maal per jaar kan men op een vastgestelde datum in- of uitstappen op basis van de intrinsieke waarde. Deze waarde wordt mede aan de hand van taxaties bepaald op 31 december van elk jaar en is dus niet afhankelijk van het beurssentiment. Om al eerder in te schrijven is er gedurende het hele jaar een stallingsrekening beschikbaar, met een rente van 4% (2010).

Kansen

Sinds september is Murk Vlietstra marketing manager bij Beethoven Beheer. Hij heeft een achtergrond in het samenwerken met partners en heeft al een partner-programma opgezet om huidige en nieuwe partners groeikansen te bieden, de samenwerking te verstevigen en de komende emissie te ondersteunen. Hij ziet juist nu goede kansen voor beleggers en beleggingsadviseurs:

“Uit recent onderzoek is gebleken dat het risico van een belegging in de huidige markt doorslaggevend is voor beleggingsbeslissingen. Omdat beleggers bij het Woon-Winkel Fonds tegen de intrinsieke waarde kunnen aankopen en beursgenoteerd vastgoed afhankelijk is van het beurssentiment, ontstaan er kansen.”  Kan je hier meer toelichting op geven? “Natuurlijk, zoals al eerder gezegd blijkt de kwaliteit van de portefeuille uit de geringe (lees: minder dan de markt) afwaarderingen. Daarnaast  heeft Woon-Winkel Fonds over de afgelopen 10 jaar (met ook een positief resultaat in de crisisjaren 2008 en 2009) een gemiddeld rendement behaald van 6,8%, waarvan 6,3% is uitgekeerd.

Over 2009 is 6% uitgekeerd en de verwachting over 2010 is overeenkomstig. Ten opzichte van de huidige spaarrente van 1-3% dus een prima belegging!”

Emissie

“We willen met deze emissie extra eigen vermogen aantrekken. Door aankoop van zorgvuldig geselecteerde complexen kan er zowel op direct rendement, als op het gebied van waardetoevoeging groei gerealiseerd worden. Onze verwachting is dat het rendement met circa 10% zal toenemen”, zo vertelt Vlietstra. Op de komende emissie van begin februari kan nu al worden ingeschreven.  Vlietstra: ”Ik nodig beleggers, adviseurs en vermogensbeheerders dan ook graag uit om het gesprek aan te gaan hoe we deze groei met hen en hun cliënten kunnen delen.”

Bron: Vastgoedvergelijker.nl E-magazine November 2010

Door Redactie | Gepubliceerd op 8 november 2010