Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Fonds van de Maand Juli – Woningmaatschap XLI Staalbankiers

Waar kennen beleggers Staalbankiers van?

De initiatiefnemer van dit fonds is Staalbankiers N.V. Deze bank, gericht op de vermogende particulier, is sinds 1916 gevestigd in Den Haag en is een onderdeel van Achmea. Staalbankiers heeft al ruim 20 jaar ervaring met het aanbieden van woningmaatschappen. Sinds 1989 zijn 39 woningmaatschappen geïnitieerd; 28 daarvan zijn inmiddels met succes afgesloten. Momenteel is ongeveer € 450 miljoen aan vastgoed onder beheer in de actieve fondsen. Het beheer van de portefeuille wordt gevoerd door Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V, een 100%-dochteronderneming van Staalbankiers. De directie van Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V. bestaat uit de heren P.A. de Ruijter RA en Mr. H.J.H. Vullinghs MBA. Beide personen zijn getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid door de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V. beschikt sinds 2006 over een permanente vergunning van de AFM voor het plaatsen en beheren van beleggingsinstellingen. Woningmaatschap XLI staat onder toezicht van de AFM. Tevens is Staalbankiers contribuant van de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) en is het prospectus met een positieve uitkomst.

Waarom belegt Staalbankiers in woningen?

Staalbankiers heeft gekozen voor een beleggingsproduct met verhuurde woningen in het starterssegment, omdat het neerwaartse risico beperkt is. Er is en blijft een tekort aan woningen in Nederland. Huishoudens zullen blijven toenemen en nieuwbouw zal achterblijven. Deze marktsituatie kent altijd een verhuur- of koopmarkt aan de onderkant van de markt, wonen is immers een primaire levensbehoefte. Tevens is de potentie in deze sector gezien de betaalbaarheid voor een brede doelgroep ook het grootst.

Wat is het geprognotiseerd rendement?

Het geprognotiseerd rendement is 7% IRR op jaarbasis. Looptijd 7 jaar.

Waarom is gekozen voor een maatschap?

Door de gekozen juridische en fiscale structuur worden resultaten en vermogen belast in BOX III.
Staalbankiers heeft van oudsher gekozen voor de maatschapstructuur, vanwege het niet hoeven deelnemen als beherend vennoot in de CV. De (toenmalige) eisen van De Nederlandse Bank waren hiervoor niet toereikend.

Voor meer informatie kunt u kijken naar de fonds presentatie

Door Redactie | Gepubliceerd op 1 juli 2011