Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Wonen in de stad blijft favoriet

Bouwfonds Ontwikkeling en Rabobank deden gezamenlijk onderzoek naar de woningmarkt en -behoeften in de Carl Smeetsvier grote Brabantse steden. Het resulteerde in belangrijke inzichten in stads wonen. Zo moet de wens voor wonen in de stad niet verward worden met een voorkeur voor hoogstedelijk wonen.

Waar veel woningmarktonderzoeken ondersteunend zijn in de bepaling van het aantal te realiseren woningen, lag de focus in dit onderzoek op de woonbehoefte in kwalitatieve zin. Samen met de Rabobanken Eindhoven-Veldhoven, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda heeft Bouwfonds zich de vragen gesteld: Hoe wil de woonconsument wonen? Welke wensen heeft hij met betrekking tot de woning en betaalbaarheid? Maar vooral: wat is zijn voorkeur qua straat- en woonmilieus, wijken in de stad en voorzieningen?

Op zoek naar thuisgevoel

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer mensen in de stad willen wonen, het liefst in of nabij het centrum. De wens om in de stad te wonen moet echter niet verward worden met een voorkeur voor hoogstedelijk wonen. De aantrekkingskracht van de stad blijkt voor velen niet zozeer te zitten in factoren als levendigheid, diversiteit in bevolkingssamenstelling, hoogbouw of moderne stedelijke architectuur. De trek naar de stad wordt meer gedreven door het willen wonen nabij voorzieningen. Stedelingen wonen het liefst in buurten met rustige straten in grondgebonden woningen in jaren-‘30 architectuurstijl. Mensen zijn op zoek naar het thuisgevoel, wat ze vooral vinden in rustige, sociaal veilige, gezellige buurten.

Een greep uit de andere verkregen inzichten: jongeren zijn qua architectuur- en woonwijkvoorkeur nog traditioneler dan hun ouders, er is een mismatch tussen vraag en aanbod van woningen, de vergrijzing kan een vraag naar grote koopwoningen creëren en veel ondervraagden willen graag een nieuwbouwwoning maar liever niet in een grootschalige nieuwbouwwijk.

Volop kansen in Noord-Brabant

Carl Smeets, directeur Bouwfonds Ontwikkeling regio Zuid: ‘Mede dankzij dit onderzoek zien we volop kansen in het stedelijk netwerk van Noord-Brabant voor de ontwikkeling van projecten. De toekomst voor Bouwfonds en Rabobank wordt nu niet bepaald door lange termijn visies, maar bestaat uit de realisatie van karakteristieke kleine en middelgrote woonmilieus op basis van recent bewezen specifieke consumentenwensen.´

Het onderzoeksrapport ‘Wie vraagt, bepaalt’ verschijnt in vier edities: toegespitst op woonwensen in respectievelijk Eindhoven-Veldhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch en omstreken, Tilburg en omstreken. Naast de uitkomsten van het onderzoek geeft het rapport ook inzichten waarbij gebruik is gemaakt van de reflectie van een aantal experts op de resultaten.

De pdf van het rapport is met vermelding van de gewenste stadversie op te vragen bij Jessie Wagenaar via j.wagenaar@bouwfonds.nl.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling en Rabobank, in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy. Het betreft cijfermatig onderzoek door Rabobank, cognitief onderzoek onder 1.751 respondenten door de Stichting Interface van de TU/e en kwantitatief onderzoek onder 2.395 respondenten door USP Marketing Consultancy. Het veldwerk is tegelijkertijd uitgevoerd in Breda, Eindhoven en Veldhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Daarnaast zijn er interviews gehouden met stakeholders en bewoners en in totaal vier expertmeetings georganiseerd.

Door Redactie | Gepubliceerd op 23 maart 2014

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email