Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Westplan vraagt $50 mln bijstorting beleggers

Zal het Westplan lukken om die $50 mln op te halen bij beleggers, zo vraagt Vastgoedjournaal aan directeur Patrick van Harderwijk van Westplan. “De animo hiervoor is onder onze beleggers goed te noemen. De reacties waren positief. De beleggers zijn juist blij dat wij voor een structurele aanpak hebben gekozen. Door het aflossen van een bestaande lening door meer eigen vermogen in te brengen wordt de verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen van 75/25 naar 50/50 gebracht. Door deze lagere hefboom kunnen wij bij de bank voor de resterende financiering van $50 mln profiteren van de nu lagere marktrente.”

Het verzoek aan de beleggers is gedaan omdat de verkoop van verhuurde appartementencomplexen waarin Westplan belegt, terugloopt. “Wat we nodig hebben is tijd, tijd om de markt haar werk te laten doen. Tijd om de huurstijgingen, die sinds begin dit jaar weer voorzichtig terug van weggeweest zijn, door te laten werken in de exploitatie. Tijd die we bij de huidige bouwfinancieringen niet hebben. Vandaar dat we die willen vervangen door een permanente financiering. Een dertig jarige lening met een rentevast periode van tien jaar. Deze leningen zijn nu goed te krijgen en, geholpen door de Griekse crisis, tegen een zeer lage rente. Hierdoor creĆ«ren we rust en hebben we de tijd om de waarde tot uitdrukking te krijgen die de complexen hebben. Want waarde hebben ze. Nieuw gebouwde, verhuurde woningen op goede locaties in de grote steden van het zuiden. In bezit in een periode dat er geen nieuwbouw plaatsvindt, de bevolking toeneemt, de huren weer stijgen en we het dieptepunt van de recessie zeer waarschijnlijk achter ons hebben gelaten”, aldus Van Harderwijk in een eerder schrijven aan zijn beleggers.

Van Harderwijk verwacht dat het nog drie tot zeven jaar zal duren voordat de – 5 van de 21 door Westplan beheerde – appartementencomplexen met winst kunnen worden verkocht. “De huren zullen nog wel een jaarlijkse stijging laten zien, maar ik verwacht niet dat de aanvangsrendementen sterker zullen toenemen. Die factoren aan elkaar gekoppeld, verwachten we dat de waarde van de complexen over de komende jaren zich positief zullen ontwikkelen”.

Door Redactie | Gepubliceerd op 4 oktober 2010