Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Weinig verrassende conclusie Rabobank over stabilisatie bouwsector

Rabobank verwacht dat dit jaar de bouwproductie in Nederland stabiliseert of mogelijk licht groeit doordat de bouwwoningmarkt aantrekt en door groeiende bedrijfsinvesteringen. Deze weinig verrassende conclusie trekken onderzoekers van Rabobank in hun meest recente Construction Update die halfjaarlijks verschijnt.

Leontien de Waal, sectoranalist Bouw bij de Rabobank: “Er komen meer positieve signalen, maar het herstel is nog pril. Het herstel op de woningmarkt zet door en dat effect sijpelt door in de nieuwbouw en renovatie van huizen. De bedrijfsinvesteringen in vaste activa (woningen, gebouwen, infra) nemen al vijf maanden op rij toe en de omzetontwikkeling van architecten bodemt uit. Bouwbedrijven zijn goed in staat de aantrekkende vraag op te vangen. In de woningbouw rekent de Rabobank op een productiegroei van 2,5% in 2015.

Herontwikkeling bepaalt utiliteitsbouw

Herontwikkeling wordt  leidend in de utiliteitsbouwmarkt. In de kantorenmarkt maakt nieuwbouw steeds vaker plaats voor aanpassing van bestaande gebouwen. Voor de winkelmarkt lijkt dit ook wenselijk. “Door transformatie wordt het tempo waarmee dekantorenmarkt verslechtert, afgeremd. Er ontstaat namelijk tegenwicht voor de ontwikkeling van nieuwe locaties en leegstand. De bouwsector speelt hier goed op in en lanceert steeds meer slimme concepten voor complexe transformaties.”

Minder geld van overheden

Er komen vanuit overheden iets meer middelen beschikbaar voor waterbouw, bijvoorbeeld voor de aanleg en versterking van dijken en sluizen. “De grootste bouwbedrijven profiteren daarbij van een toenemend aantal projecten met Publiek Private Samenwerking (PPS) als contractvorm. Die winnen duidelijk aan populariteit,” aldus De Waal.Wel is er minder budget voor wegenbouw nu de Rijksoverheid de geplande uitgaven voor infrastructuur naar beneden heeft bijgesteld danwel heeft uitgesteld.

Minder vet op de botten

Het vet op de botten is bij de meeste bouwbedrijven verdwenen en de druk op tarieven en omzetvolumes is nog  aanzienlijk. In de woningbouw is er nog steeds sprake van margedruk. De Waal: “Er was de afgelopen jaren een ongekende omzethonger onder bouwers en ook nu zijn er veel bedrijven die projecten op of onder kostprijs hebben aangenomen. Die bedrijven zitten in de gevarenzone, omdat bij een aantrekkende economie de kosten voor bouwmaterialen en arbeid stijgen, juist op het moment dat de projecten daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Efficiency kan omhoog

Om de marges te verbeteren, kunnen bedrijven volgens De Waal het beste de efficiency verbeteren. “In vergelijking met de Europese concurrenten lijken grote Nederlandse bouwers nog veel te kunnen winnen op operational excellence en risicomanagement.”

Door Redactie | Gepubliceerd op 30 maart 2014

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email