Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Arjan Endhoven

Foto van Arjan Endhoven Arjan studeerde Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1999 aan de Belastingadviespraktijk van BDO in Amstelveen verbonden. Daarvoor werkte hij vijf jaar in de internationale corporate en vastgoedadviespraktijk van één van de grootste internationale accountants- en belastingadvieskantoren. In zijn dagelijkse praktijk is hij partner Belastingadvies en adviseert hij met name op het gebied van vennootschapsbelasting, internationaal belastingrecht en omzet- en overdrachtsbelasting. Tot zijn cliënten behoren o.a. hotelexploitanten, private vastgoedinvesteerders, projectontwikkelaars, private en publieke vastgoedfondsen en initiatoren, merchant banks en institutionele beleggers. Hij schreef diverse publicaties in vaktijdschriften, gaf les aan o.a. de NVM SOM en was spreker op en organisator van diverse seminars van BDO. Arjan is lid van de Vereniging Vastgoedfiscalisten. Voor BDO Nederland is hij de liaison partner in het real estate competence center van BDO International.
 
 
Meer artikelen van Arjan Endhoven

Verlaagd btw-tarief herstel en renovatie bestaande woningen verlengd

Zoals bekend is tot 1 januari 2015 goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op renovatie- en herstelwerkzaamheden van/aan woningen die langer dan twee jaren geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Het kabinet en een aantal oppositiepartijen zijn in het begrotingsakkoord voor 2015 overeengekomen dat het tijdelijke verlaagde btw-tarief wordt verlengd tot 1 juli 2015. De details van het begrotingsakkoord worden op Prinsjesdag bekend gemaakt.

Renovatie- en herstelwerkzaamheden

Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen, of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook bij het aanbrengen van goederen in of aan een woning die in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning, kan het verlaagde tarief worden toegepast. Enkele voorbeelden zijn aan aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de badkamer, toilet, keuken, invalidetrap, dakterras, veranda, dakkapel en serre; het aanbrengen en vernieuwen van (dubbel)glas; het (aanbouwen), vernieuwen (waaronder het slopen en opnieuw opbouwen) en onderhouden van garages, schuren, carports, erkers en dergelijke wanneer deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning en de functie van het bijgebouw gelijk blijft. Verder zijn een aantal specifieke goedkeuringen getroffen.

Niet onder het verlaagde tarief valt bijvoorbeeld het glazenwassen, ongediertebestrijding, aanbrengen of vernieuwen van gordijnen en de volledige nieuwbouw (al dan niet voorafgegaan door volledige sloop).

Woningen

Woningen zijn onroerende zaken die zijn bestemd voor permanente bewoning door particulieren. De opdrachtgever hoeft geen particulier te zijn. Als woningen gelden ook de ruimten in bejaarden-, verpleeg- of verzorgingsinstellingen die (semi-) permanent ter beschikking staan van de bewoner. Onder voorwaarden kunnen ook woonboten en woonwagens als woning worden aangemerkt. Garages, schuren, serres en aan- en uitbouwen vallen onder het begrip woning als zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning. Het verlaagde tarief geldt niet voor o.a. bedrijfsgebouwen, afzonderlijke garageboxen, vakantiewoningen waarvan permanente bewoning is toegestaan en hotels/pensions.

Uitbreiding regelgeving

Naast de wettelijke regeling gelden er diverse besluiten van het ministerie met toelichting op de regeling. De besluiten bevatten vele voorbeelden van praktijksituaties die onder het verlaagde tarief gebracht kunnen worden. De praktijk is meer divers dan een paar voorbeelden kunnen bevatten, zodat wellicht meer situaties zich lenen voor toepassing van het verlaagde tarief uit de tekst van de besluiten te lezen is. Goede afstemming met de fiscus is dan vereist.

Conclusie

Het verlaagde Btw tarief is een forse besparing op de kosten voor particulieren en woningverhuurders die hun woningen willen laten onderhouden of renoveren. Het kabinetsbesluit biedt een stimulans tot midden volgend jaar voor woningeigenaren en de bouwsector.

Amstelveen, september 2014

BDO Belastingadviseurs
Branchegroep Vastgoed

Marco Beerens – BDO Btw specialisten, Breda, marco.beerens@bdo.nl
Mr. Maarten Benard – BDO Btw specialisten, Amstelveen, maarten.benard@bdo.nl
BDO branchegroep Vastgoed
www.bdo.nl/vastgoed

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 15 september 2014