Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Verhuur garageboxen: wel of geen btw over de huurprijs?

De verhuur van onroerende zaken is, behoudens enkele uitzonderingen, vrijgesteld van omzetbbdoelasting. Hof Den Bosch heeft recent geoordeeld dat het verhuren van garageboxen is vrijgesteld van btw. Deze opvallende uitspraak is van belang voor alle verhuurders en huurders van garages/garageboxen.

Btw vrije huur

De wettelijke btw-vrijgestelde verhuur van onroerende zaken heeft tot gevolg dat de verhuurder geen belasting in aftrek mag brengen die te maken heeft met deze activiteit. Dat betekent geen teruggaaf van btw op de nieuwbouw en btw op de onderhoudskosten. De wet biedt daarom de mogelijkheid te kiezen voor btw-belaste verhuur, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De verhuurder berekent dan omzetbelasting over de huurprijs en heeft dan recht op aftrek van de voorbelasting.

Voorkeur voor btw-belaste verhuur

Deze uitgangspunten in de Wet op de omzetbelasting betekenen voor de praktijk dat een verhuurder een pand bij voorkeur met omzetbelasting verhuurd. Die btw-belaste verhuur kan echter alleen aan huurders die zélf recht hebben of aftrek van omzetbelasting. nyerőgépes játék Hiervoor is vereist dat hun eigen activiteiten tenminste voor 90% btw-belast zijn. De wet kent echter veel btw-vrijgestelde ondernemers. En verhuur aan particulieren is dus in beginsel ook btw vrij.

Verhuur van parkeerruimte

De verhuur van parkeerruimte voor voertuigen (en lig/bergplaatsen voor vaartuigen) is als wettelijke hoofdregel wel belast met btw. Dit is dus een uitzondering op de algemene wettelijke vrijstelling voor de verhuur van onroerende zaken. szlovák fogadóiroda Het begrip ’parkeerruimte’ moet ruim worden opgevat. Parkeerruimte is een onroerende zaak die naar zijn aard en inrichting is bestemd om te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen, tenzij het gebruik als parkeerruimte tussen partijen is uitgesloten. tippmix kalkulátor sportfogadás tippmix De verhuur van multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen (kunnen) worden gebruikt, vormt in principe geen verhuur van parkeerruimte.

Verhuur garageboxen onder voorwaarden toch vrijgesteld van btw

De recente uitspraak van Hof Den Bosch betrof de volgende casus. Belanghebbende verhuurt meerdere garageboxen. In de huurovereenkomst is overeengekomen dat het gehuurde bestemd is als garage/bergruimte. Het gebruik als parkeerruimte is niet uitgesloten, maar ook is niet uitsluitend parkeren overeengekomen. De verhuurder heeft geen btw berekend over de verhuur.
De rechtbank vond dat garageboxen primair zijn bedoeld om voertuigen te stallen, ondanks dat deze in de praktijk voor andere doeleinden worden gebruikt. Echter, het gerechtshof acht garageboxen multifunctionele ruimten, omdat zij naar hun aard en inrichting gebruikt kunnen worden voor meerdere doeleinden. Multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, vormen geen parkeerruimte. Over de verhuur is daarom terecht géén btw berekend.

Voor de praktijk

Tot op heden was het uitgangspunt dat de verhuur van garageboxen btw-belast was, tenzij het gebruik als parkeerruimte werd uitgesloten. Met deze uitspraak kunnen garageboxen worden verhuurd zonder btw. Voordelig voor verhuur aan particulieren, zij kunnen immers de btw niet terugvragen.
Vrijgestelde verhuur is natuurlijk niet voordelig als de verhuurder op de aankoop of de bouw en onderhoud btw wil aftrekken. In dat geval kan naar onze mening nog een beroep worden gedaan op een besluit van de staatssecretaris. Nog beter is om dan expliciet het gebruik als parkeerruimte op te nemen in de huurovereenkomst.

Door Redactie | Gepubliceerd op 2 december 2015

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email