Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Veel belangstelling voor nieuwe 7,5% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed III

Heerenstede Vastgoed B.V. is onlangs gestart met de introductie van de 7,5% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed 
III,
 waarvoor tot en met 25 oktober kan worden ingeschreven. De belangstelling voor deze obligatie is groot bij beleggers. Klaarblijkelijk spreken de belangrijkste kenmerken – een vaste rente van 7,5% per jaar en een looptijd van minimaal 5 en maximaal 7 jaar – veel beleggers aan. * Bovendien is er een door de AFM goedgekeurd prospectus.

De totale uitgifte van de nieuwe obligatielening bedraagt € 5,5 miljoen (5.500 obligaties met een nominale waarde van € 1.000,- per obligatie). De inschrijvingsperiode sluit op 25 oktober 2011. Inschrijven is mogelijk vanaf € 15.000,-, plus 3% emissiekosten. Bij overtekening zal toewijzing plaatsvinden op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen.

Rente en looptijd
De vaste rente van 7,5% per jaar wordt jaarlijks in vier termijnen achteraf per kalenderkwartaal uitgekeerd. Aangezien het eerste en het laatste kwartaal gebroken kwartalen zijn, is de rente-uitkering in deze kwartalen naar rato. De rente wordt berekend over de nominale waarde. De looptijd van de obligatielening is maximaal zeven jaar. De startdatum is 1 november 2011 en de einddatum 31 oktober 2018. Het is mogelijk dat de obligatie na het vijfde jaar vervroegd wordt afgelost. Aflossen gebeurt in zijn geheel tegen 100% van de nominale waarde.

Degelijk vastgoed
De obligatielening, uitgegeven door Heerenstede Duitsland Vastgoed III B.V., wordt gebruikt om de aankoop van vier kleinschalige logistieke centra met kantoorruimte in het westen van Duitsland gedeeltelijk te financieren. Het overige deel wordt gefinancierd met hypothecaire leningen van € 5,5 miljoen. De totale verkrijgingsprijs van dit vastgoed, plus de opzetkosten van het fonds en de benodigde liquiditeiten, bedraagt € 11 miljoen. Het eerste pand is reeds opgeleverd, de voorziene oplevering van de overige drie panden is respectievelijk in oktober 2011, januari 2012 en maart 2012. De locaties zijn gunstig en alle panden, gelegen op eigen grond, worden voor 15 jaar gehuurd door Wessels & Müller AG. Deze huurder is marktleider in Duitsland in auto-onderdelen en werkplaatsuitrusting en heeft meer dan 80 vestigingen verspreid over het land. Graydon Credit Management Services, aanbieder van financiële bedrijfsinformatie, beoordeelt de kredietwaardigheid van Wessels & Müller AG als goed en het debiteurenrisico als laag.

Twaalfde introductie
Dit is alweer de twaalfde introductie van Heerenstede Vastgoed op rij. Alle voorgaande vastgoedbeleggingen zijn volledig geplaatst. Bovendien zijn alle verwachte tussentijdse uitkeringen en rentevergoedingen van deze voorgaande vastgoedbeleggingen zonder uitzondering uitgekeerd.*

Meer informatie
Bezoek de speciale website voor meer informatie over de kenmerken, de kosten en de risico’s van de obligatielening. Hier zijn namelijk de brochure en het prospectus te downloaden. Beleggers die meer informatie wensen of vragen hebben, kunnen ook contact opnemen met de servicedesk van Heerenstede Vastgoed, op telefoonnummer 020 – 522 20 66.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen
prognoses. Uw aankoopbeslissing dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus, dat kosteloos verkrijgbaar is op het adres van Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam en vanaf hier te downloaden is.

In dit prospectus vindt u een cashflowoverzicht, dat inzicht geeft in de verwachte kasstromen van Heerenstede Duitsland Vastgoed III B.V., een overzicht van de financiële positie van en tevens informatie over de uitgevende instelling en uitgebreide informatie over de betrokken partijen. De totale verkrijgingsprijs van het vastgoed, exclusief de opzetkosten en de benodigde liquiditeiten, bedraagt € 10.222.280,-. Een belegging in de 7,5% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed III is aan risico’s onderhevig. Leest u daarom het prospectus zorgvuldig. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V., de beheerder van de uitgevende instelling Heerenstede Duitsland Vastgoed III B.V., is geregistreerd bij de AFM te Amsterdam.

Door Redactie | Gepubliceerd op 21 september 2011

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email