Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Fonds van de maand Oktober 2010

Vijf vragen aan dr. Jeff Gielen en drs. Michel Leemhuis MRE, directeuren Kadans Biofacilities B.V.

Waarin investeert Kadans Biopartner?
Dit bijzondere type vastgoed is gelegen op science parken en in de omgeving van universiteiten. Doel is een gestaag groeiende portefeuille op te bouwen. Dit is de tweede emissie waarbij certificaten van aandelen worden uitgegeven.

Wat is de strategie achter Kadans Biopartner?
De fondsstrategie wordt gedreven door het toenemend belang van kennis als productiefactor voor de Nederlandse economie. Life sciences is de sector waarin wetenschap en technologie gebruikt worden om de kwaliteit van leven te verbeteren. Een snel groeiende sector in de huidige tijd, waarin duurzaamheid, gezondheid, gezonde voeding en een gezonde leefomgeving steeds belangrijker worden gevonden.

Hoe ziet de portefeuille van Kadans Biopartner eruit?
In januari 2010 is geïnvesteerd in het Biopartner Center Wageningen, gelegen op het Business- en Science Park Wageningen. Dit gebouw biedt huisvesting aan negen huurders, waaronder Friesland Campina. Deze emissie dient ter aankoop van een tweede gebouw, eveneens gelegen op het Business- en Science Park Wageningen. Dit gebouw zal volledig worden gerenoveerd en is verhuurd aan Blgg Groep tot 2026. Beide objecten zijn gelegen in het hart van de Food Valley regio.

Wat is het rendement?
Het fonds streeft naar een jaarlijks uitkeerbaar enkelvoudig rendement van 12% per jaar. Circa 8% hiervan zal contant worden uitgekeerd, het restant in de vorm van stockdividend.

Wat maakt Kadans Biopartner uniek?
Dit is het enige vastgoedfonds dat investeert in de hoogwaardige huisvesting van kennisintensieve bedrijven die actief zijn in de life sciences.

Voor meer informatie en het prospectus kijkt u op www.vastgoedvergelijker.nl

Het fonds van de maand betreft een kennismaking met het genoemde fonds. Het is geen uitnodiging tot investeren. Vastgoedvergelijker.nl geeft dan ook geen waarde oordeel over het betreffende fonds.

*) Genoemde kengetallen zijn prognoses. Hierop kunnen afwijkingen ontstaan. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gelet op de aard van haar activiteiten is Vastgoedvergelijker B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Vastgoedvergelijker BV niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De fonds samenvatting bevatten geen advies om deel te nemen in het betreffende fonds. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. Vastgoedvergelijker Bv adviseert u altijd het prospectus te raadplegen.

Door Redactie | Gepubliceerd op 1 oktober 2010