Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Fonds van de maand Mei 2010

Naam fonds: MPC India 2
Participatiebedrag: 50.000
Rendementsprognose: 18%
Minimale inleg: 50.000
Regio: Azie
Soort vastgoed: Combinatie
Aanbieder: MPC Capital Investments
Juridische vorm: Obligatie

 

3 Vragen aan Jaap Tol van de Op Maat Groep.

Kunt iets meer vertellen over MPC Capital?

MPC Capital, volledige naam MPC Munchmeyer Petersen Capital AG, was in Nederland al succesvol actief in Nederland van 1998 tot 2006 en verkocht zijn onderneming in 2006 aan het management. Dat verder is gegaan als Hanzevast Capital.

Met ingang van 7 juli 2009 is MPC Capital weer actief op de Nederlandse markt actief te zijn. waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van de Op Maat Groep als exclusieve distributiepartner voor Nederland.

MPC Capital behoort tot de MPC Groep, Hamburg,Duitsland die al meer dan 160 jaar internationaal actief is op het gebied van scheepsbouw, handel en financien. MPC Capital is van start gegaan met scheepvaart CV’s. Nu omvat het productenpalet beslot en fondsen in internationaal vastgoed, private equity, beleggingsfondsen, energie- en grondstoffen en (levens)verzekeringsoplossingen. Momenteel staan er ongeveer 320 fondsen uit met een gezamenlijk investeringsvolume van ongeveer 18,5 miljard euro.  MPC Capital is dus geen “kleine jongen” op het gebied van de besloten fondsen.

MPC Capital is in Duitsland genoteerd aan de beurs en heeft een clientenbestand van circa 174.000 clienten waarvan ongeveer 25% meer dan een keer heeft ingeschreven op fondsen van MPC.

Hoe ziet de propositie van MPC India 2 er in het kort uit?

Het fonds ( een CV naar Duits recht) biedt een unieke kans om indirect te investeren in 11 nieuwbouwprojecten verspreid over India. Deelname is mogelijk door participatie in het fonds of via deelname in een obligatielening die participeert in het fonds MPC India2. De projecten kunnen worden onderscheiden in:

  • Shoppingmalls, grootschalige winkelcentra naar Westerse snit waarbij in India naast winkels ook restaurants, bioscopen en een hotel onderdeel van het winkelcentrum kunnen uitmaken.
  • Market Cities. Market Cities kunnen vergeleken worden met shoppingmalls maar dan nog uitgebreider in termen van faciliteiten. Eigenlijk kun je zeggen dat het een kleine wijk is binnen een grote stad. Dit concept is redelijk nieuw.
  • Hotels in de hogere prijsklassen. Het aanbod van goede hotels in India is zeer beperkt terwijl de doelgroep ruimschoots aanwezig is.

De projecten worden deels aangevuld met de ontwikkeling van kantoren en/of woningen. Er is dus sprake van diversificatie binnen het fonds in termen van aard van het onroerend goed en regionale spreiding.

De ontwikkeling van al deze projecten wordt via een speciaal opgerichte vennootschap uitgevoerd met lokale partners.

De looptijd is volgens verwachting tot eind 2013 waarbij een exit is voorzien in de vorm van de verkoop van de projecten of de aandelen daarin nadat het onroerend goed geheel of nagenoeg geheel is verhuurd. De looptijd van het fonds is voor projectontwikkeling redelijk kort.  Dit komt omdat het stadium van grondaankoop, bestemmingswijziging en bouwvergunningen reeds is gepasseerd. De bouw is al ver gevorderd en de voorverhuur verloopt gunstig. Echter vanuit beleggingsperspectief gaat het om een belegging voor de middellange termijn. De rendementsverwachting is circa 18% per jaar.

Waarom India?

India is het op een na grootste land ter wereld.  India laat indrukwekkende ontwikkelingscijfers zien van de economische groei van rond de 8% De bevolking telt 1,1 miljard mensen en groeit jaarlijks met ongeveer 1,5%. Volgens de prognoses zal India in 2020 de op twee na grootste economie ter wereld zijn. De trek naar de steden neemt toe en zal toenemen. De consumentenvraag neemt vooral in de steden toe en zal volgens onderzoeken de komende 20 jaar met maar liefst 68% stijgen. De consumptiebehoefte neemt vooral toe bij de snel groeiende middenklasse. De nu al grote vraag vanuit de jonge middenklasse naar Westerse consumptiemogelijkheden zal alleen maar toenemen.

De Indiase onroerendgoedmarkt staat nog maar aan het begin van haar ontwikkeling. Dit geeft bedreigingen maar biedt ook kansen. Het fonds MPC India2 speelt in op de kansen die toenemende welvaart in India en de daarmee samenhangende toename van de consumptie  biedt. Met name grote internationale vastgoedbeleggers hebben aangegeven in de opkomende landen te willen investeren. Over het algemeen willen zij echter niet het ontwikkelingsrisico lopen en willen zij turnkey kwalitatief goede en grotendeels verhuurde projecten overnemen van ontwikkelaars. Uiteraard brengt beleggen in vastgoed en/of vastgoedontwikkeling risico’s met zich mee. In het prospectus worden de risico’s benoemd.

Het fonds van de maand betreft een kennismaking met het genoemde fonds. Het is geen uitnodiging tot investeren. Vastgoedvergelijker.nl geeft dan ook geen waarde oordeel over het betreffende fonds.

*) Genoemde kengetallen zijn prognoses. Hierop kunnen afwijkingen ontstaan. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gelet op de aard van haar activiteiten is Vastgoedvergelijker B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Vastgoedvergelijker BV niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De fonds samenvatting bevatten geen advies om deel te nemen in het betreffende fonds. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. Vastgoedvergelijker Bv adviseert u altijd het prospectus te raadplegen.

Door Redactie | Gepubliceerd op 1 mei 2010