Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Fonds van de maand Juni 2010

Naam fonds: Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Tranche 2
Participatie bedrag: € vanaf 4.450
Rendementsprognose: 5,25% afhankelijk obligatieklasse 6,5%
Minimale inleg: € vanaf 4.450
Regio: Duitsland
Soort vastgoed: Winkelcomplexen
Aanbieder: Schild Holland Fonds


5 vragen aan Evert van Veen, directeur Schild Holland Fonds.

Kunt u ons meer vertellen over Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Tranche 2?

Het betreft een emissie van 5 winkelcentra op verschuillende locaties in Duitsland, in Ilmenau (Thüringen), Beilngries( Beieren) en 3 objecten in het centrum van Aken. Het gaat hier om centrumlocaties in middelgrote tot grote steden, dan wel steden met een grote verzorgingsfunctie voor de regio.

Dit is de 2e emissie in een “groeifonds“ met Duits winkelvastgoed. Het fonds zal op termijn uitgroeien tot een omvang van € 250.000.000, dit om een zo optimaal mogelijke risicospreiding te bewerkstelligen voor de obligatiehouders.

Het fonds zal investeren in commercieel Duits vastgoed. Waarom is gekozen voor deze uitgangspunten?

De Duitse economie is de grootste economie en daarmee de motor van de Europese Unie en de derde economie van de wereld. Met een winkeloppervlak van circa 120 miljoen m2 en een omzet van meer dan € 390 miljard euro in 2009 is de Duitse winkelmarkt de grootste van Europa. Er is in Duitsland nog een grote behoefte aan verdere ontwikkeling op winkelvastgoed. Tenslotte heeft de Duitse vastgoedmarkt zich, in verhouding tot andere Europese landen, veel minder tumultueus ontwikkeld en is de Duitse vastgoedmarkt ook in de afgelopen jaren veel stabieler gebleken.
>
Waar kijkt u naar bij de selectie van vastgoed waarin het fonds investeert?

Architectuur en kwaliteit van het gebouw, ligging en natuurlijk de kwaliteit van de huurders. Schild Holland Fonds selecteert liever een centrumlocatie met meerdere huurders dan een object in de “groene weide”. Aankooptechnisch lijkt een “groene weide” locatie wellicht aantrekkelijker, maar de vraag is of een dergelijke locatie ook een zodanig verkoopresultaat kan realiseren dat het aan het einde van de looptijd van het fonds mogelijk is om de inleg aan de investeerders terug te kunnen betalen. De vraag naar centrumlocaties is en blijft hoog. Dit heeft ten eerste als voordeel dat er snel nieuwe huurders gevonden kunnen worden als dit nodig is. Een andere belangrijk voordeel is dat de blijvende vraag naar centrumlocaties een positief effect heeft op de uiteindelijk te behalen verkoopprijs.
Hoe is de financiering van het fonds geregeld?

De financiering is bij Duitse Hypotheekbanken geregeld. Ten tijde van de selectie van de objecten is door Schild Holland Fonds gekozen voor een hypothecaire financiering van 58% zodat het risico van versnelde aflossing of extra risicotoeslagen van de bank vermeden kunnen worden. Helaas gaat dat voor een heel klein gedeelte ten koste van het rendement, maar geeft wel meer financiële rust in het Fonds.

Hoe is de verhandelbaarheid van de obligatie?

De obligaties zijn beperkt verhandelbaar. In tegenstelling tot een participatie in een CV hoeft de eigenaar van een obligatie geen toestemming tot verkoop te vragen aan andere deelnemers. Een obligatiehouder kan zijn/haar obligatie op elk gewenst tijdstip aan een ieder aanbieden.

Het fonds van de maand betreft een kennismaking met het genoemde fonds. Het is geen uitnodiging tot investeren. Vastgoedvergelijker.nl geeft dan ook geen waarde oordeel over het betreffende fonds.

*) Genoemde kengetallen zijn prognoses. Hierop kunnen afwijkingen ontstaan. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gelet op de aard van haar activiteiten is Vastgoedvergelijker B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Vastgoedvergelijker BV niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De fonds samenvatting bevatten geen advies om deel te nemen in het betreffende fonds. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. Vastgoedvergelijker Bv adviseert u altijd het prospectus te raadplegen.

Door Redactie | Gepubliceerd op 1 juni 2010