Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Fonds van de maand Februari 2010

Naam fonds: Vastgoed Fundament Fonds NV Aandeel A
Participatie bedrag: € 50
Rendementsprognose: 8%
Minimale inleg: € 50
Regio: EU
Soort vastgoed: Combinatie
Aanbieder: Annexum

Vijf vragen aan Annexum directeur Huib Boissevain.

Waar dient de belegger op te letten bij investeren in vastgoed?
Belangrijk is de kwaliteit van het vastgoed; waar het is gelegen, hoe betrouwbaar de huurders zijn, wanneer de huurovereenkomsten eindigen en wat de kans is op huurverlenging. Daarnaast speelt de waardering van het vastgoed momenteel een belangrijke rol. Na de recente afwaarderingen is het aanvangsrendement veel aantrekkelijker geworden t.o.v. de periode voor de kredietcrisis. Daarnaast zou een belegger voor zichzelf dienen vast te stellen hoeveel risico hij wil lopen en welk rendement hij zou willen behalen. Daarbij is ondermeer de beleggingshorizon belangrijk met andere woorden wanneer verwacht je rendement. Dit bepaalt de dynamiek en samenstelling van je portefeuille.

Hoe gaat Annexum om met bovenstaande beleggingscriteria?
Met onder andere het Vastgoed Fundament Fonds speelt Annexum in op het bovenstaande. Afhankelijk van de wensen van de belegger kan hij investeren in direct vastgoed, beursgenoteerd vastgoed of een combinatie. Dit is een unieke constructie in Nederland die zijn succes de afgelopen jaren bewezen heeft.

Wat doet het Vastgoed Fundament Fonds, om zich te onderscheiden van andere (niet) beursgenoteerde vastgoedfondsen?
Beleggers kunnen binnen het Vastgoed Fundament Fonds een eigen maatwerk beleggersportefeuille samenstellen in de gewenste verhouding direct vastgoed en beursgenoteerde vastgoedfondsen. Zo ontstaat een eigen one-stop-shop waarin je dus ook het risico en het rendement van de portefeuille kunt sturen door te bepalen in welke verhouding je de aandelen aankoopt. Het fonds is dagelijks verhandelbaar, waardoor de belegger zijn wensen direct en kosteloos kan doorvoeren.

Hoe ziet de structuur van het fonds eruit?
Het fonds heeft drie verschillende soorten aandelen: A-aandelen met als richtlijn 80% geïnvesteerd in direct vastgoed en 20% beursgenoteerde vastgoed fondsen; B-Aandelen volledig belegd in Europese beursgenoteerde vastgoedfondsen en C-aandelen met circa 85% in direct vastgoed en circa 15% liquide middelen. Voor alle aandelen geldt dat deze dagelijks verhandelbaar zijn op basis van de intrinsieke waarde.

Er is de afgelopen periode veel afgewaardeerd op vastgoed, zou je nu in vastgoed moeten beleggen?
De afgelopen twee jaar is er veel commercieel vastgoed, zoals kantoren, bedrijfsruimten en winkelpanden, afgewaardeerd. Dit onder meer omdat veel panden op de top van de markt over gewaardeerd waren. Een correctie naar de werkelijke waarde is realiteit. Helaas zijn de afwaarderingen ook regelmatig te sterk geweest. Dit laatste zal zich op termijn weer herstellen, maar dan in positieve zin.

Door deze herwaarderingen zijn de aanvangsrendementen van de panden in het Vastgoed Fundament Fonds nu stuk voor stuk aantrekkelijker geworden. De bezettingsgraad van deze panden is met circa 94% hoog te noemen en is een mooi fundament onder het fonds voor toekomst. Dit is mede een solide basis voor het  dividend dat 4 x per jaar uitgekeerd wordt, afhankelijk van de wensen van de belegger in stock of cash. Over 2009 is circa 10% dividend uitgekeerd 2009 voor aandeel A.

Het fonds van de maand betreft een kennismaking met het genoemde fonds. Het is geen uitnodiging tot investeren. Vastgoedvergelijker.nl geeft dan ook geen waarde oordeel over het betreffende fonds.

*) Genoemde kengetallen zijn prognoses. Hierop kunnen afwijkingen ontstaan. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gelet op de aard van haar activiteiten is Vastgoedvergelijker B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Vastgoedvergelijker BV niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De fonds samenvatting bevatten geen advies om deel te nemen in het betreffende fonds. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. Vastgoedvergelijker Bv adviseert u altijd het prospectus te raadplegen.

Door Redactie | Gepubliceerd op 1 februari 2010