Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Fonds van de maand December 2010

Vijf vragen aan Manfred Kuhl, directeur Holland Immo Group:

Wat is de strategie achter Winkelvastgoedfonds Duitsland 3 NV?
De Duitse vastgoedmarkt staat bekend als een relatief stabiele en minder volatiele markt ten opzichte van de omringende landen. De Duitse winkelmarkt kent bovendien over het algemeen zeer langlopende huurcontracten, waarbij een looptijd van 10 of 15 jaar de regel is. Door te investeren in nieuwe, rechtstreeks van de ontwikkelaar gekochte, winkelpanden die langjarig zijn verhuurd aan grote Duitse winkelketens is de kasstroom zeer stabiel en langjarig verzekerd. Door de keuze voor winkels voor dagelijkse voorzieningen is de belegging bovendien minder conjunctuurgevoelig. Daarnaast bieden de huidige vastgoedmarktomstandigheden een goed instapmoment. Deze kenmerken maken Winkelvastgoedfonds Duitsland 3 NV tot een stabiele en goed renderende belegging. Deze stabiliteit komt verder tot uiting doordat voor vijf van de zes objecten het onderhoud voor tien jaar is afgekocht voor een vast jaarlijks bedrag, waardoor het onderhoudsrisico voor deze objecten is afgedekt.

Waarin investeert Winkelvastgoedfonds Duitsland 3 NV?
Winkelvastgoedfonds Duitsland 3 NV belegt in nieuwe (West-)Duitse winkelpanden voor de dagelijkse boodschappen (food en non-food) met als huurders de grote Duitse winkelketens met langlopende huurcontracten. De vastgoedportefeuille bestaat uit zes winkellocaties gelegen in drie West-Duitse deelstaten. Het totale investeringsvolume bedraagt ca. € 25 miljoen, daarvan is ca. € 15 miljoen hypothecair gefinancierd. De rente is langjarig gefixeerd.

Hoe ziet de portefeuille van Winkelvastgoedfonds Duitsland 3 NV eruit?
De winkelportefeuille bestaat uit een zestal winkelcentra met in totaal elf winkels voor dagelijkse voorzieningen, zowel (discount-) supermarkten als andere grote (non-food) speciaalzaakketens.

Tot de huurders behoren de grote Duitse winkelketens EDEKA, REWE, Penny, KiK en TEDi alsmede drankenhandelketen Fristo (circa 300 filialen), die samen circa 98% van de huurstroom genereren. De langlopende huurcontracten kennen looptijden tot 15 jaar. De gemiddelde resterende looptijd van alle huurcontracten bij oprichting van het fonds, in december, bedraagt ruim 13,5 jaar.

De winkelcentra zijn gelegen in Borken, Freienohl en Lindlar-Frielingsdorf (deelstaat Nordrhein-Westfalen), Bückeburg (deelstaat Niedersachsen), Hanau (deelstaat Hessen) en Gerstetten (deelstaat Baden-Württemberg). Het inwonersaantal van deze plaatsen varieert van ca. 12.000 tot ca. 90.000.

Alle winkels zijn binnenstedelijk gelegen op zichtlocaties, zijn goed bereikbaar en beschikken over eigen ruime parkeervoorzieningen voor de deur. Het betreft derhalve een – naar locaties en huurders – goed gespreide winkelportefeuille bestaande uit nieuwe winkelobjecten op goede locaties met langlopende huurcontracten en grote Duitse (discount-) winkelketens als huurders.

Wat is het rendement van Winkelvastgoedfonds Duitsland 3 NV?
Ieder kwartaal vindt een dividenduitkering plaats van 8% op jaarbasis.
Het totaal rendement na verkoop (jaar 7-10) is begroot op 9,6% op jaarbasis.

De aanbieder is een samenwerkingsverband tussen Homburg Capital en Holland Immo Group. Kunt u hier meer over vertellen?
De samenwerking betreft het gezamenlijk opzetten van winkelvastgoedfondsen in Duitsland en Nederland en is ingegeven door de expertise en marktkennis die beide organisaties de afgelopen jaren hebben opgebouwd en die sterk complementair zijn. Zo zijn winkelbeleggingen in Nederland en Duitsland een aanvulling op de vastgoedproduct range van Homburg Capital en kan Homburg Capital gebruik maken van de asset management expertise van Holland Immo Group op winkelvastgoed gebied. Holland Immo Group treedt dan ook op als beheerder van Winkelvastgoedfonds Duitsland 3 NV, alsmede van de eerder dit jaar opgezette en vergelijkbare twee gezamenlijke fondsen. Homburg Capital heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op de direct marketing richting beleggers terwijl Holland Immo Group een netwerk van intermediairs heeft opgebouwd. De samenwerking is daardoor in staat gelijktijdig aan verschillende soorten winkelvastgoed beleggingsproducten te werken en deze aan te bieden aan verschillende groepen beleggers. Beide organisaties blijven daarnaast zelfstandig opereren daar waar het andere vastgoedbeleggingsfondsen en –categorieën betreft.

Voor meer informatie betreffende het fonds van de maand: Winkelvastgoedfonds Duitsland 3 NV

Het fonds van de maand betreft een kennismaking met het genoemde fonds. Het is geen uitnodiging tot investeren. Vastgoedvergelijker.nl geeft dan ook geen waarde oordeel over het betreffende fonds.

*) Genoemde kengetallen zijn prognoses. Hierop kunnen afwijkingen ontstaan. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gelet op de aard van haar activiteiten is Vastgoedvergelijker B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Vastgoedvergelijker BV niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De fonds samenvatting bevatten geen advies om deel te nemen in het betreffende fonds. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. Vastgoedvergelijker Bv adviseert u altijd het prospectus te raadplegen.

Door Redactie | Gepubliceerd op 1 december 2010