Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Fonds van de maand April 2010

Naam fonds: SynVest RealEstate Fund N.V.
Participatiebedrag: 3.950
Rendementsprognose: 8,8%
Minimale inleg: 3.950
Regio: Nederland
Soort vastgoed: Combinatie
Aanbieder: SynVest RealEstate Fund N.V.
Juridische vorm: NV

Vijf vragen aan SynVest directeur Frits Panhuyzen.

Kunt u ons meer vertellen over SynVest RealEstate Fund?

Het SynVest RealEstate Fund N.V. belegt in diverse soorten commercieel vastgoed, zoals winkels, kantoren en bedrijfspanden verspreid over heel Nederland. Door deze spreiding en de beperkte omvang per object wordt een maximale risicospreiding gerealiseerd. De huidige omvang van de portefeuille bedraagt € 65.000.000 en is verdeelt over 24 objecten en circa 95 huurders. Er wordt altijd gestreefd naar sterke huurders met langlopende, geïndexeerde huurcontracten. Het streven is een totaal belegd vermogen van circa 100 miljoen euro binnen afzienbare termijn. Dan zijn we nog beter in staat om een optimale vastgoedmix en groot aantal huurders te verkrijgen, wat zal zorgen voor een minimaal risico voor onze beleggers.

Het fonds zal investeren in commercieel Nederlands vastgoed. Waarom is gekozen voor deze uitgangspunten?

Wij hebben gekozen voor een mix van kantoren (maximaal 50%), winkels (20%) en bedrijfspanden (30%) omdat wij menen hiermee een goede mix te krijgen tussen rendement, waardegroei en risico. De woningmarkt is een geheel andere en niet geschikt voor een doorlopend (lange termijn) fonds als SynVest. Op dit moment ligt de aankoopfocus op bedrijfspanden en winkels en zijn we wat voorzichtiger met kantoren. In deze laatste markt is sprake van enige overcapaciteit, al zal er altijd vraag blijven naar multifunctionele en betaalbare kantoor ruimte zoals SynVest nu heeft. Als we naar onze portefeuille kijken dan kunnen we stellen dat onze panden hieraan voldoen. De grotere kantoren zijn of Multi tenant (meerdere huurders in één pand) of verhuurd aan overheid of semioverheid.

Waar kijkt u naar bij de selectie van vastgoed waarin het fonds investeert?

Bij de selectie van nieuwe objecten kijken we vooral naar de gegoedheid van de huurder (hoe sterk is deze), kwaliteit van het object en natuurlijk is de locatie van doorslaggevend belang. We kijken altijd met een lange termijn blik naar een pand. Is de huur nu marktconform zodat het ook bij afloop van het huurcontract weer goed te verhuren is, is het pand courant qua indeling en gebruikersmogelijkheden en uiteraard beoordelen we de staat van onderhoud en de te verwachten kosten. Als al deze zaken positief zijn zullen wij pas een pand aankopen. Hiermee is namelijk de waarde ontwikkeling in de toekomst ook in grote mate geborgd.

Hoe is de financiering van het fonds geregeld?

Het SynVest RealEstate Fund is een zogenaamde fiscale beleggingsinstelling (FBI) wat inhoudt dat wij met maximaal 60% vreemd vermogen (hypothecaire lening) mogen worden gefinancierd. Dit betekent een lager risico voor de belegger ten opzichte van fondsen welke een belangrijk hoger aandeel kennen. Als namelijk de waarde van het vastgoed afneemt, zoals we vorige jaar hebben gezien, kan het dan voorkomen dat de lening van de bank hoger is dan de waarde van het vastgoed. Dit resulteert dan weer in een veel hogere rente. Hiervan heeft SynVest gelukkig geen last. Alle leningen zijn voor lange termijn vastgelegd en wij werken uitsluitend met de Fries Groningse Hypotheek bank (FGH bank), een dochter van de Rabobank. Ook hier geldt weer dat we zien dat andere fondsen kiezen voor een kort en daardoor lage rente, maar het risico bij oplopende rente (zoals de verwachting toch is) is veel te groot naar onze mening. Wij willen geen risico lopen met het geld van onze beleggers en kiezen altijd voor een terughoudend en risicomijdend beleid.

Hoe is de verhandelbaarheid van de aandelen in het fonds geregeld?

U kunt deelnemen door het kopen van Certificaten in het Fonds. De handelskoers bedraagt op dit moment € 3.950, = per Certificaat. Hierna kunt u natuurlijk op ieder moment Certificaten bijkopen tegen de dan geldende koers. Vanzelfsprekend kunt u uw Certificaten ook verkopen. Dit vindt plaats door deze Certificaten aan het Fonds over te dragen, maar zijn ook vrij verhandelbaar via de NPEX. Dit is het handelsplatform voor niet beurs genoteerde fondsen. Gedurende de eerste 3 jaren van deelname is verkoop aan het Fonds zelf, met uitzondering van bijzondere omstandigheden, niet mogelijk. Dit heeft te maken met het lange termijn karakter van onze investeringen in vastgoed. 


Het fonds van de maand betreft een kennismaking met het genoemde fonds. Het is geen uitnodiging tot investeren. Vastgoedvergelijker.nl geeft dan ook geen waarde oordeel over het betreffende fonds.

*) Genoemde kengetallen zijn prognoses. Hierop kunnen afwijkingen ontstaan. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gelet op de aard van haar activiteiten is Vastgoedvergelijker B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Vastgoedvergelijker BV niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De fonds samenvatting bevatten geen advies om deel te nemen in het betreffende fonds. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. Vastgoedvergelijker Bv adviseert u altijd het prospectus te raadplegen.

Door Redactie | Gepubliceerd op 1 april 2010

Dit bericht is geplaatst in Vastgoedfonds van de maand
Tags: , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email