Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Frits Panhuyzen

Foto van Frits Panhuyzen Sinds 1977 was de heer Panhuyzen actief als makelaar na het voltooien van zijn HBS opleiding en kandidaats Nederlands Recht aan de Universiteit van Nijmegen. Vanaf 1986 was hij mede eigenaar van Nolthenius|Panhuyzen Commercieel o.g. Makelaars te Arnhem. Later is deze vennootschap overgenomen door de Kamerbeek Groep en vervolgens door Meeùs (Aegon). In de periode 1999 – 2004 was hij directeur bij Meeùs. Tevens is hij van 1995 tot 2006 als mede initiator en directeur actief betrokken geweest bij het vastgoed groeifonds FiduVast. Hierdoor beschikt hij over specifieke kennis en ervaring met betrekking tot het besturen van een beleggingsfonds. Zijn huidige functie is algemeen directeur van SynVest Beleggingsfondsen.
 
 
Meer artikelen van Frits Panhuyzen

Vastgoed hét beleggingsalternatief

De beweeglijkheid op de aandelenmarkten is terug. De opgaande trend van de afgelopen negen maanden (de AEX kwam van onder de 400 tot ruim boven 500) is onderbroken. Deze forse stijging van ruim 25% werd overigens voor een belangrijk deel ingegeven door de ECB, die met haar opkoopprogramma een sterke daling van de (kapitaal)marktrente afdwong.

Hét alternatief voor de huidige volatiele aandelen en laagrentende obligaties is vastgoed. Ik zal u uitleggen waarom en tegelijk een reëel perspectief schetsen.

Dalende rente lijkt ten einde

De flinke stijging van aandelen leek gerechtvaardigd op basis van de sterk gedaalde kapitaalmarktrente. Vele aandelen gaven namelijk een veel hoger rendement (bijv. Kon Olie nog steeds ruim 5% dividendrendement) dan op een spaarrekening of met een belegging in obligaties kon worden gerealiseerd. Dat woog op tegen het risico. Bovendien trok de economische groei aan. Maar meestal lopen de aandelenkoersen vooruit op de toekomstige ontwikkelingen en de bomen blijven niet tot in de hemel groeien. Dat geldt ook voor obligaties. De rente ging omlaag, dus de koersen van obligaties omhoog. Op de bodem van de rentemarkt lijkt nu alleen nog het tegenovergestelde te kunnen gebeuren.

Gezien de mindere perspectieven voor aandelen en obligaties is dat een reden waarom vastgoed nu interessant begint te worden met stevige directe rendementen. Bovendien is vastgoed in Nederland vanaf eind 2008 tot dit jaar bijna continu in waarde gedaald. Dus we zouden er vanuit kunnen gaan dat er na zeven magere jaren ook betere jaren zouden kunnen komen.

Ten derde lijkt de rente nu wel uitgebodemd, maar er kan nog steeds zeer goedkoop worden gefinancierd. Een 10-jarige lening kan voor ruim onder de 3% voor 10 jaar worden vastgezet. Over die periode zou toch van een lichte waardestijging van vastgoed sprake moeten kunnen zijn. Ten slotte is van belang dat het gevaar van deflatie lijkt geweken en langzaam maar zeker het woord inflatie weer in de mond wordt genomen.

Inflatie komt terug

En dat laatste is een extra reden voor beleggen in vastgoed. Inflatie betekent dat geld relatief minder waard wordt. Dus daarmee worden ook (hypothecaire)schulden minder waard. Daarentegen wordt ook het geïnvesteerde eigen vermogen in vastgoed minder waard zult u zeggen. Dat is ook zo. Maar het object als zodanig zal op termijn een hogere marktwaarde krijgen. Huurcontracten zijn in Nederland en met een groter naijl-effect ook in Duitsland meestal geïndexeerd. Dit betekent dat de huurprijzen met een zekere regelmaat gecorrigeerd (lees: verhoogd) worden voor de inflatie.

En daar zit hem nu net de crux. Indien er sprake is van een inflatie van 1 tot 2% – en daar spreekt zelfs De Nederlandse Bank al over – dan kan dat geaccumuleerd over 10 jaar betekenen dat er sprake is van huurcontracten die zo’n 20% meer waard zijn. Nu kan deze inflatiecorrectie weliswaar minder dan voor de vastgoedcrisis één op één worden doorbelast aan de huurder, maar het is wel een reële (indirecte) component. Naast het veelal interessante directe rendement uit exploitatie van vastgoed, zeker met een aantrekkende economie, geeft dit indirecte rendement een extra financiële impuls aan uw belegging.

Vanuit bovenstaande redenering is een belegging in solide onroerend goed serieus het overwegen waard, naast mogelijkheden die kwaliteitsaandelen nog altijd bieden en ook de goudgerande (bedrijfs)obligaties. Niemand heeft namelijk de beleggingswijsheid in pacht en met een uitgebalanceerde portfolio kunt u dan rustig slapen.

Frits Panhuyzen, is algemeen directeur SynVest Beleggingsfondsen www.synvest.nl

Door Frits Panhuyzen | Gepubliceerd op 21 juni 2015