Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Tweezijdige bemiddeling en (onrechtmatige) courtage: wat is nu toegestaan?

In de praktijk treden makelaars bij de totstandkoming van een huurovereenkomst geregeld tegelijkertijd op FOTO: MARK PRINSvoor zowel de verhuurder als de (aspirant)huurder. Vaak worden daarbij niet de wettelijke regels voor tweezijdige bemiddeling in acht worden genomen en wordt er bij huurder onterecht courtage in rekening gebracht. 

Maar wat mag nu eigenlijk wel, en wat niet? Dirk-Jan Gondrie (foto links) en Bart Beekman, advocaten bij Boekel De Nerée duiken in deze materie. 

Een makelaar mag alleen dan voor zowel de huurder als de verhuurder bemiddelen wanneer de inhoud van de tot stand te brengen huurovereenkomst zo nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen de belangen van de (aspirant)huurder en verhuurder is uitgesloten. Hiervan zal in de praktijk niet snel sprake zijn. Een verhuurder is namelijk gebaat bij een hoge huurprijs en een huurder bij een lage, zodat veelal sprake zal zijn van tegenstrijdige belangen. Maar deze regel is van ‘regelend recht’. Dit betekent dat het een makelaar en zijn opdrachtgevers vrijstaat om hiervan af te wijken, en partijen kunnen afspreken dat de makelaar voor zowel de huurder als de verhuurder optreedt. Een particuliere opdrachtgever moet hiermee schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord gaan. Dit mag niet door middel van een beding in algemene voorwaarden.

‘Dwingend recht’

Als een particuliere huurder zijn toestemming voor tweezijdige bemiddeling heeft gegeven, dan betekent dit nog niet dat de makelaar de huurder ook bemiddelingskosten in rekening mag brengen. Indien tweezijdig wordt bemiddeld, mag aan de particuliere huurder van zelfstandige woonruimte geen courtage in rekening worden gebracht. Ook niet als de verhuurder geen courtage betaalt. Deze regel is van ‘dwingend recht’, zodat hiervan niet kan worden afgeweken. Als de huurder toch courtage heeft betaald, kan de huurder dat bedrag (op een later moment) terugvorderen.

Uiteraard mag een makelaar wel bemiddelingskosten aan een particuliere huurder in rekening brengen wanneer hij alleen voor de huurder bemiddelt. Daarnaast geldt dat de makelaar bij tweezijdige bemiddeling wel courtage bij de huurder in rekening kan brengen wanneer de huurder geen particulier is, of een onzelfstandige woonruimte huurt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een bedrijf een woning zoekt voor zijn werknemer (expat), of bij kamerverhuur aan studenten.

Kortom, de bemiddelende makelaar die zowel voor verhuurder als huurder wil optreden, zal zijn rol duidelijk moeten bespreken en vastleggen. Anders loopt hij het risico dat hij door verhuurder, noch door huurder wordt betaald.

Dirk-Jan Gondrie is advocaat bij Boekel De Nerée en is gespecialiseerd in transacties van commercieel vastgoed, hotels en winkelpanden als ook huurrechtelijke kwesties met betrekking tot deze objecten. Hij is geregeld betrokken bij grensoverschrijdende transacties van onroerend goed en herstructureringen en richt zich daar op de Nederlandse koop- en huuraspecten.

Bart Beekman is advocaat binnen de praktijkgroep Vastgoed van Boekel De Nerée. Hij adviseert en procedeert met name over de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed. Daarbij is Bart gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid.

Door Redactie | Gepubliceerd op 23 april 2014