Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Triodos Vastgoedfonds wil aandelen afstempelen

Het duurzame vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds roept haar aandeelhouders op voor een Buitengewone trioso_vjAlgemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 oktober 2014. Het fonds wil daarbij haar aandeelhouders voorstellen om de nominale waarde van de aandelen te verlagen. Daarvoor is een statutenwijziging nodig.

Evenals vorig jaar heeft Triodos Vastgoedfonds in april van dit jaar bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen dividend voor aandeelhouders kunnen vaststellen. Dit was civielrechtelijk niet mogelijk omdat door afwaarderingen het eigen vermogen van het fonds lager was dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de wettelijke reserves. Om een uitkering aan aandeelhouders te kunnen verstrekken is een verlaging van de nominale waarde van de aandelen nodig. Deze verlaging vereist een statutenwijziging, waartoe besloten dient te worden tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Een toelichting op deze verlaging van de nominale waarde van de aandelen Triodos Vastgoedfonds zal worden gegeven tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Het fonds streeft naar een stabiel uitkeringsbeleid. Daarom heeft het fonds vorig jaar ook de nominale waarde verlaagd en een uitkering aan aandeelhouders verstrekt van EUR 0,20. Een verlaging van de nominale waarde schept ruimte voor een eventuele uitkering en zorgt er tevens voor dat het fonds beter gepositioneerd is voor toekomstige groei. Tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering zal aan de aandeelhouders gevraagd worden om in te stemmen met de statutenwijziging.

Door Redactie | Gepubliceerd op 3 september 2014

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email