Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Arjan Endhoven

Foto van Arjan Endhoven Arjan studeerde Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1999 aan de Belastingadviespraktijk van BDO in Amstelveen verbonden. Daarvoor werkte hij vijf jaar in de internationale corporate en vastgoedadviespraktijk van één van de grootste internationale accountants- en belastingadvieskantoren. In zijn dagelijkse praktijk is hij partner Belastingadvies en adviseert hij met name op het gebied van vennootschapsbelasting, internationaal belastingrecht en omzet- en overdrachtsbelasting. Tot zijn cliënten behoren o.a. hotelexploitanten, private vastgoedinvesteerders, projectontwikkelaars, private en publieke vastgoedfondsen en initiatoren, merchant banks en institutionele beleggers. Hij schreef diverse publicaties in vaktijdschriften, gaf les aan o.a. de NVM SOM en was spreker op en organisator van diverse seminars van BDO. Arjan is lid van de Vereniging Vastgoedfiscalisten. Voor BDO Nederland is hij de liaison partner in het real estate competence center van BDO International.
 
 
Meer artikelen van Arjan Endhoven

Toch vrijstelling bij schenken of vererven aandelen beleggingsvennootschappen?

In de maartuitgave van Vastgoedvergelijker schreven wij over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting, welke volgens de wetgever niet van toepassing is op de verkrijging van aandelen in een vennootschap die geen onderneming drijft, zoals een vastgoedbeleggingsvennootschap. Recente ontwikkelingen in de rechtspraak bieden nieuwe kansen!

Pagina-inhoud

Advocaat-Generaal IJzerman heeft op 30 september 2013 in een procedure van BDO advies uitgebracht aan de Hoge Raad over de bedrijfsopvolgingsregeling. De A-G concludeert dat deze in strijd is met het gelijkheidsbeginsel voor zover de vrijstelling meer bedraagt dan 75%. Mocht de Hoge Raad het advies overnemen, dan is niet-ondernemingsvermogen, bijvoorbeeld beleggingsvastgoed in de BV, voor maximaal 25% vrijgesteld voor de Erf- en schenkbelasting. BDO verwacht in dat geval overigens wel een reactie van de wetgever. Een versobering van de regeling lijkt voor de hand te liggen. Om optimaal van huidige regelingen te profiteren lijkt het raadzaam om bedrijfsopvolgingen die reeds in gang zijn gezet, versneld uit te voeren.

Verkrijgers van ondernemingsvermogen hebben voor de Erfbelasting en Schenkbelasting recht op een vrijstelling van 83%. Tot een bedrag van € 1.028.132 is de vrijstelling zelfs 100%. Verkrijgers van ander vermogen hebben die vrijstelling niet. Voor de Hoge Raad wordt thans geprocedeerd over de vraag of verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen ook recht hebben op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

De Advocaat-Generaal concludeert dat de bedrijfsopvolgingsregeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel voor zover de vrijstelling meer bedraagt dan 75%. In de lopende procedure heeft de belastingplichtige dus recht op een vrijstelling van 25%. Het is afwachten of de Hoge Raad het advies van de A-G overneemt.

Tot die tijd – naar verwachting het einde van 2013 – is het raadzaam om bedrijfsopvolgingen die reeds in gang zijn gezet versneld uit te voeren. Dit om van de huidige bedrijfsopvolgingsregeling optimaal te profiteren. Mocht de Hoge Raad de bedrijfsopvolging ook in strijd achten met het gelijkheidsbeginsel, dan kan verwacht worden dat de regeling versoberd zal worden.

Mr. J.R. Fikkert, Adviseur Estate Planning, BDO Belastingadviseurs, tel: +31 (0)20 5432100, jeroen.fikkert@bdo.nl

Drs. A.J. Endhoven, brancheadviesgroep Vastgoed, BDO Belastingadviseurs, www.bdo.nl/vastgoed

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 7 oktober 2013