Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Toch geen samenvoeging kantorenfondsen Annexum

De fondsdirectie van Annexum ziet af van het samenvoegen van het Vastgoed Fundament 
Fonds (VFF) met een aantal andere kantorenfondsen (cv’s) tot één groot fonds. Om
‘uiteenlopende redenen’ wordt de beoogde samenvoeging niet gezien als een aantrekkelijke optie voor de beleggers. Annexum heeft inmiddels de vastgoedportefeuille afgewaardeerd. 

Annexum heeft inmiddels aan de beleggers van het VFF meegedeeld dat de waardedaling van het vastgoed van het VFF (fondsvermogen medio 2011 €94 mln) op 12,9% is uitgekomen. Dit cijfer ligt binnen de range van 10-15% die Annexum eerder naar buiten bracht. Doordat het eigen vermogen 35% bedraagt van het fondsvermogen komt de waardedaling van de aandelen (type A) groter uit: medio 2011 bedroeg de intrinsiekewaarde van dit aandeel €30,43, Annexum meldt dat de waarde van dit aandeel VFF nu op €17,76 is vastgesteld. Dat komt overeen met een waardedaling van circa 42%. Overigens is laatst genoemde koers geen verkoopkoers omdat het fonds voorlopig nog gesloten blijft voor uittredende beleggers.

Annexum stelde vorig jaar voor om een aantal kantorenfondsen samen te voegen en om te zetten in één Fonds voor Gemene Rekening. De achterliggende gedachte om deze optie verder uit te diepen was het creëren van meer stabiliteit en een verbeterde verhandelbaarheid op langere termijn. Tijdens een beleggersbijeenkomst gaf Annexum aan dat het op een goede manier met elkaar vergelijken en samenvoegen van de fondsen enige tijd in beslag zou nemen en er het nodige werk verricht zou moeten worden. Er was ondermeer een nieuwe taxatie per ultimo 2011, een positieve cashflow, maar ook toestemming van de banken nodig.

“Inmiddels hebben wij de taxaties en de cashflowplanning van alle fondsen afgerond en zijn alle betrokken banken uitgebreid geconsulteerd. Daarnaast hebben wij de berekening van de ruilverhouding – die ten grondslag ligt aan de voorgenomen fusie – en de meest recente ontwikkelingen mee kunnen nemen in onze afwegingen of het vanuit de participant gezien zinvol is om mee te gaan in een dergelijk fusietraject. Op basis van onze uitgebreide analyse zijn wij recent voor een aantal kantorenfondsen tot de conclusie gekomen dat -vanwege uiteenlopende redenen- een groter kantorenfonds geen aantrekkelijke optie is”, aldus Annexum in een brief aan beleggers.

Door Redactie | Gepubliceerd op 12 maart 2012

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email