Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Frits Panhuyzen

Foto van Frits Panhuyzen Sinds 1977 was de heer Panhuyzen actief als makelaar na het voltooien van zijn HBS opleiding en kandidaats Nederlands Recht aan de Universiteit van Nijmegen. Vanaf 1986 was hij mede eigenaar van Nolthenius|Panhuyzen Commercieel o.g. Makelaars te Arnhem. Later is deze vennootschap overgenomen door de Kamerbeek Groep en vervolgens door Meeùs (Aegon). In de periode 1999 – 2004 was hij directeur bij Meeùs. Tevens is hij van 1995 tot 2006 als mede initiator en directeur actief betrokken geweest bij het vastgoed groeifonds FiduVast. Hierdoor beschikt hij over specifieke kennis en ervaring met betrekking tot het besturen van een beleggingsfonds. Zijn huidige functie is algemeen directeur van SynVest Beleggingsfondsen.
 
 
Meer artikelen van Frits Panhuyzen

Taxeren in kantorenmarkt: nu een illusie

Degenen die beweren dat de recente “Uni-Invest deal” een referentiepunt in de markt is vergissen zich echt. Deze kantorenportefeuille is 40% onder de laatst getaxeerde waarde verkocht. Maar in een markt waar bijna geen transacties zijn, is het in feite onmogelijk om als taxateur een reële waarde af te geven.

Reële waardes komen immers tot stand als het aanbod op de vraag aansluit en er voldoende transacties plaatsvinden. Dat is nu juist in de huidige kantorenmarkt niet het geval.

Financiële deal

De verkoop van de Uni-Invest portefeuille was overigens ook geen echte onroerend goed transactie maar meer een financiële ‘deal’. De obligatiehouders van de zogenaamde A-Notes hadden het feitelijk voor het zeggen en uitsluitend zij kregen hun lening afgelost. Kopers hebben handig van dit gegeven gebruik gemaakt. Daarnaast zijn het voornamelijk lage kwaliteit kantoren (B- en C-niveau) waarvan er 13 in een dozijn gaan. Deze kantoren zijn veelal gelegen op de notoire leegstandterreinen en het grootste deel van deze Uni-Invest kantoren staat ook leeg. Dit zijn de restanten van een veel grotere portefeuille welke door Lehman Brothers en Merwede (Jan Dirk Paarlberg) in 2002 is gekocht van Homburg. De winst in deze vastgoedportefeuille is al lang en breed gemaakt door de verkoop van de goede objecten.

Geen inktzwart-scenario

Men moet zich dus niet laten verleiden tot een inktzwart scenario in de kantorenmarkt. Net zo min als je voor de crisis moest denken dat de bomen tot aan de hemel groeiden. De kunst is om met beide benen op de grond te blijven staan en de trends te blijven zien. Tenzij de wereld vergaat, komt het op termijn allemaal weer goed. Er is en blijft altijd behoefte aan kantoorruimte. Thuis- en telewerken heeft maar een zeer beperkt effect op de gevraagde meters voor kantoren en bedrijfsruimten. En dan blijft er ook nog de inflatoire ontwikkeling. Contracten zijn geïndexeerd en een nieuw te bouwen kantoor wordt gewoon tegen de actuele arbeids- en materiaalkosten gebouwd. Een vastgoedbelegger wil ook een reëel rendement blijven maken op zijn vermogen, anders koopt hij het object niet. En dus zal er een normale huur moeten worden betaald. Ook dit heeft effect op de verhuur- en verkoopprijzen van de bestaande bouw.

Marktconform-gemiddelde

De volgende wijsheid van een ‘corporate finance’ docent wil ik u niet onthouden en is een waarheid als een koe. Hij zei mij laatst: “Als je met je voeten in de vriezer gaat liggen en met je hoofd in de oven kom je best aan een aangenaam gemiddelde temperatuur van – zeg – 25 graden. Maar veel heb je daar niet aan”. Ook voor de onroerend goedmarkten geldt: “Als de extreme gevallen aan beide kanten van het spectrum – voor en tijdens de vastgoedcrisis – weer een marktconform gemiddelde hebben gevonden, ontwikkelen deze zich verder. Op termijn is er zeker weer sprake van gezonde groei.

Zo zijn er meer actuele ontwikkelingen; de volgende keer meer over de toestand in de vastgoedwereld.

Frits Panhuyzen, algemeen directeur SynVest Beleggingsfondsen www.synvest.nl

Door Frits Panhuyzen | Gepubliceerd op 9 mei 2012