Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Vastgoedfondsen in trek, vastgoedfonds cijfers op een rij

De vastgoedfondsen markt zit in de lift. Na moeilijke jaren in 2008 en 2009 mag geconcludeerd worden dat in 2010 het vastgoedfonds weer in trek was als belegging. Afgelopen jaar zijn er door de initiatiefnemers van vastgoedfondsen 63 nieuwe fondsen gelanceerd. Deze fondsen hebben bij particuliere beleggers ruim € 300 mln aan nieuw kapitaal opgehaald. Beleggers vinden indirect in vastgoed beleggen weer interessant.

Vastgoedfondsen investeren

Vastgoedfonds aanbieder hebben het afgelopen jaar voornamelijk geïnvesteerd in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Waarbij de investering  over het algemeen in woningen, winkels en bedrijfsruimte werden gedaan. Toch werden er ook uitstappen gemaakt naar zorgvastgoed (Annexum) en grondbeleggingen (Zeuven Meeren Fondsen Agrifonds). Beleggingen in Nederlands en Duits vastgoed waren onder zowel aanbieders als particuliere beleggers favoriet.

Lees verder » Vastgoedfondsen in trek, vastgoedfonds cijfers op een rij

Door Nick Blom | Gepubliceerd op 19 mei 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Vastgoedfondsen onderzoek 2011

Vastgoedfondsen hebben de wind weer in de zeilen

Na de dieptepunten in 2008 en 2009 hebben de initiatiefnemers van besloten vastgoedfondsen voor particuliere beleggers zoals vastgoedcv’s, – maatschappen en – obligaties de wind weer in de zeilen. Zo steeg het aantal nieuw uitgebrachte fondsen in het afgelopen jaar sterk. Hiervoor waren vooral de grootste initiatiefnemers verantwoordelijk. Daarnaast maakt de sector nieuwe stappen in de verdere professionalisering en transparantie. Dat blijkt uit het grote besloten vastgoedfondsenonderzoek door Vastgoedjournaal inclusief de publicatie van de ranglijst met alle initiatiefnemers.

Door Rogier Hentenaar Hoofdredacteur Vastgoedjournaal.nl

Vastgoedjournaal heeft in samenwerking met Adviesgroep Reyersen van Buuren, Vastgoedvergelijker.nl en Beurswaage Fondsanalisten de complete markt van initiatiefnemers van besloten niet-genoteerde vastgoedfondsen voor Nederlandse particuliere beleggers in kaart gebracht. Dit voor Vastgoedjournaal gloednieuw onderzoek heeft geresulteerd in een ranglijst waarop de namen prijken van meer dan tachtig goed traceerbare initiatiefnemers waarbij de inleg van beleggers bij deze partijen uiteenlopen van ruim €500 mln tot bijna €2 mln. In totaal hebben beleggers bijna €4,9 mrd aan kapitaal ingelegd in circa 700 vastgoedfondsen die nog lopen.  Dat betekent dat gemiddeld per fonds €7,4 mln aan kapitaal door Nederlandse particuliere beleggers is ingelegd. Inclusief aangetrokken vreemd vermogen – gemiddeld circa 65% leverage – komt het gemiddeld totaal fondsvermogen dat in direct vastgoed(ontwikkelingen) wordt belegd op ruim €20 mln. De top 10 van de ranglijst, aangevoerd door Homburg Capital, is alleen al goed voor 55% van de totale kapitaalsinleg van die €4,9 mrd.

Lees verder » Vastgoedfondsen onderzoek 2011

Door Rogier Hentenaar | Gepubliceerd op 11 mei 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Nieuwe branchevereniging niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen

Holland Immo Group , Annexum Invest, Bouwfonds REIM, Westplan Investors en Sectie5 Investments, hebben het initiatief genomen voor de oprichting van een nieuwe belangenvereniging voor aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten, die zich hoofdzakelijk richten op particuliere beleggers. De naam van de vereniging is: FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten.

Deze nieuwe branchebrede vereniging zal zich primair richten op het behartigen van de belangen van haar leden. Een belangrijk speerpunt daarbij is het optreden als spreekbuis richting de AFM en STV op het gebied van toezichtwetgeving,  respectievelijk de (wettelijke) richtlijnen voor prospectustoetsing. Doelstelling is een branchebreed ledenbestand te verkrijgen, waardoor de nieuwe vereniging wordt gelegitimeerd door een brede organisatiegraad. Gestreefd wordt naar een ledenbestand dat ten minste 70% van de markt vertegenwoordigt.

FORUMVAST zal zich nadrukkelijk niet opstellen als keurmerk voor aanbieders, hetgeen ook in de statuten en reglementen tot uitdrukking komt. Het afgeven van een keurmerk blijft het exclusieve domein van andere stakeholders in de branche, zoals bijvoorbeeld de STV op het gebied van prospectustoetsing of andere initiatieven om te komen tot een onafhankelijk ratinginstituut voor vastgoedbeleggingsproducten.

Op deze wijze wordt getracht een helder onderscheid in de markt neer te leggen tussen enerzijds de vereniging als pure belangenvertegenwoordiger van een branchebrede groep van aanbieders en anderzijds onafhankelijke instanties die producten, organisaties of personen toetsen.

Het bestuur van de nieuwe vereniging zal in eerste instantie worden gevormd door de initiatiefnemers: Huib Boissevain van Annexum Invest (voorzitter), Manfred Kühl van Holland ImmoGroup (vicevoorzitter), Patrick van Harderwijk van Westplan Investors , Piet Veldhuisen van Bouwfonds REIM en Gerben Vreugdenhil van Sectie5 Investments.

Inmiddels heeft nog een aantal andere actieve aanbieders – op basis van informele gesprekken -positief gereageerd lid te willen worden van de nieuwe belangenvereniging. Indien deze aanbiederslid worden van FORUMVAST, wordt inmiddels meer dan 50% van de branche vertegenwoordigd.

Voor meer informatie  verwijzen wij u naar de website; www.forumvast.nl.

Door Redactie | Gepubliceerd op 8 maart 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Westplan focust op herfinanciering woningprojecten

Participatiefondsaanbieder Westplan Investors dat hoofdzakelijk beleggingen in de VS voor Nederlandse particuliere beleggers aanbiedt, heeft haar ondernemingstrategie gewijzigd. In plaats van de focus op het acquireren van nieuwe woningprojecten zal Westplan zal de komende tijd concentreren op het herfinancieren van bestaande projecten.

Bron: Vastgoedjournaal.nl

Door Redactie | Gepubliceerd op 23 juli 2010

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email