Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Huurwoningen voor ouderen: een nieuwe markt doemt op

Een van de belangrijkste hervormingen in de AWBZ is het ingezette traject van het “scheiden van wonen en zorg” (ook wel “extramuralisering” genoemd): er worden nog maar mondjesmaat nieuwe bewoners  in een verzorgingshuis instelling geplaatst. Geleidelijk ontstaat daar leegstand. De bijbehorende kosten verdwijnen uit de AWBZ en worden neergelegd bij twee partijen: de klant (huur en aanvullende diensten) en de gemeente (WMO). Hierdoor krijgen zorginstellingen een opgave erbij om hun bestaande vastgoed op een andere wijze te exploiteren (bijvoorbeeld middels directe verhuur aan de cliënt, nieuwe functies, onderhuurders, afstoting). Alleen voor de echt zware zorgbehoeftigen blijft er het recht op opname in het verpleeghuis.

Lees verder » Huurwoningen voor ouderen: een nieuwe markt doemt op

Door Michiel Wentges | Gepubliceerd op 28 november 2013

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email