Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Veel belangstelling voor nieuwe 7,5% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed III

Heerenstede Vastgoed B.V. is onlangs gestart met de introductie van de 7,5% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed 
III,
 waarvoor tot en met 25 oktober kan worden ingeschreven. De belangstelling voor deze obligatie is groot bij beleggers. Klaarblijkelijk spreken de belangrijkste kenmerken – een vaste rente van 7,5% per jaar en een looptijd van minimaal 5 en maximaal 7 jaar – veel beleggers aan. * Bovendien is er een door de AFM goedgekeurd prospectus.

Lees verder » Veel belangstelling voor nieuwe 7,5% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed III

Door Redactie | Gepubliceerd op 21 september 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Vijf vragen aan de heren Zwart en de Wijs, directeuren Heerenstede Vastgoed

Waar kennen beleggers Heerenstede Vastgoed van?

De 8% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed II is al weer de 11e emissie van Heerenstede Vastgoed. Beleggers kennen Heerenstede van de eerder geïntroduceerde vastgoedfondsen. Bij iedere nieuwe emissie wordt gebruik gemaakt van het vaste databestand en natuurlijk van internet om de nieuwe aanbieding onder de aandacht te brengen. Gedurende de afgelopen jaren hebben veel beleggers aangegeven dat zij geïnformeerd willen worden bij nieuwe introducties. Heerenstede ontwikkelt vastgoedbeleggingen voor een zeer breed publiek. Zo zijn er in het verleden specifieke vastgoedfondsen geïntroduceerd (winkels, kantoren, bedrijfspanden en/of leisure), maar daarnaast ook mixfondsen met meerdere typen vastgoed samengevoegd. Al deze fondsen laten een uitstekende performance zien, waardoor de beleggers in deze fondsen niet teleurgesteld worden.

Lees verder » Vijf vragen aan de heren Zwart en de Wijs, directeuren Heerenstede Vastgoed

Door Nick Blom | Gepubliceerd op 1 februari 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

7% Obligatie Heerenstede Vastgoed Mix I, Vastgoedfonds Analyse

Aanbieder

Heerenstede Vastgoed B.V. (hierna: “Heerenstede”) is de initiatiefnemer van dit fonds. Heerenstede is sinds 2005 actief en heeft inmiddels 9 fondsen met succes geplaatst. De fondsen betreffen vastgoedbeleggingen in Nederland en Duitsland. Het totale fondsvermogen onder beheer van Heerenstede bedraagt momenteel € 92,5 miljoen met een geplaatst vermogen van € 30,5 miljoen. Alle door Heerenstede geïntroduceerde fondsen lopen nog. Het track record van de bestaande fondsen kan worden herleid uit de jaarverslagen die beschikbaar zijn op de website www.heerenstede.nl. Daaruit blijkt dat de bestaande fondsen zich allemaal conform prognose ontwikkelen en de verwachte uitkeringen hebben voldaan.

De initiatiefnemer is onderdeel van Wijs & Van Oostveen, vermogensbeheerders te Amsterdam. De directie wordt gevoerd door de heren H.A. de Wijs en J. Zwart. Hans de Wijs is na zijn opleiding Commerciële economie aan de HEAO en diverse financiële opleidingen werkzaam geweest bij verschillende financiële instellingen waaronder Van der Moolen en Kempen & Co. Vanaf 1998 is hij actief in het fondsenmanagement. Sinds 2005 is hij directeur van Heerenstede Vastgoed B.V. Jan Zwart heeft diverse opleidingen gevolgd op administratief en financieel terrein (onder andere SPD en MBA). Hij is werkzaam geweest bij verschillende Rabobanken en Friesland Bank tot begin 2002. Zijn laatste functie was rayondirecteur. Sinds 2002 is hij initiatiefnemer en beheerder van vastgoedfondsen, voornamelijk van Heerenstede Vastgoed B.V.

De aanbieder beschikt over een doorlopende vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen en staat onder toezicht van deAutoriteit Financiële Markten (AFM). Voor het aanbieden van deze obligaties is het prospectus getoetst door de AFM en goedgekeurd per 10 augustus 2010. Heerenstede is lid van de Vereniging Vastgoed Fondsen.

Aandachtspunten

+ gunstige huursituatie vastgoed

+ beperkte risico’s

+ goed exploitatierendement

+ lage exploitatiekosten

+ conservatief geprognosticeerde indexering van de huuropbrengsten

initiële fondskosten bij plaatsing

geen winstdeling voor beleggers

hoge aflossingen nadelig voor liquiditeitspositie

Structuur

Heerenstede Vastgoed Mix I B.V. is de vennootschap die de obligatielening uitgeeft, ofwel het fonds. Door het verstrekken van een lening waartegen een waardepapier in de vorm van een obligatie wordt uitgegeven, worden beleggers obligatiehouder in het fonds. De deelnemers zijn derhalve niet gerechtigd tot een evenredig deel van het vermogen en hebben geen zeggenschap. Alle aandelen van het fonds zijn in handen van de initiatiefnemer Heerenstede Vastgoed B.V., waarvan de aandelen gehouden worden door Wijs & van Oostveen Beheer B.V. (70%) en de heren H.A. de Wijs (15%) en J. Zwart (15%). De minimuminleg per obligatiehouder bedraagt € 12.000, – (zijnde ten minste 12 obligaties van elk € 1.000, – nominaal). De lening van de obligatiehouders wordt gebruikt voor de aankoop van het vastgoed door het fonds. Het beheer wordt gevoerd door Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Het toezicht op de geldstromen van en naar de obligatiehouders wordt uitgeoefend door de onafhankelijke Stichting Obligatiehouders Heerenstede Vastgoed Mix I. De obligaties kunnen vrij overgedragen worden aan derden maar men moet dan zelf een koper vinden. Tevens bestaat de mogelijkheid via Heerenstede een koper te vinden. Er is een risico van beperkte verhandelbaarheid.

Voor Nederlandse particuliere investeerders geldt deze belegging als een Box 3 belegging voor de inkomstenbelasting zodat er slechts sprake is van een jaarlijkse heffing van effectief 1,2% over de waarde van de belegging en niet over de feitelijk ontvangen rente.

Vastgoed

Het fonds gebruikt de opbrengst van de uitgifte van de obligaties voor de aflossing van de overbruggingsfinancieringen van het aangekochte vastgoed in Groningen en Zevenbergen  en de aankoop van Middelharnis. Belangrijk is dat het vastgoed rechtstreeks in het fonds is ondergebracht. Het fonds exploiteert het vastgoed, zodat het belangrijk is dit vastgoed nader te beoordelen. Het betreft drie objecten welke we hierna kort toelichten:

Lees verder » 7% Obligatie Heerenstede Vastgoed Mix I, Vastgoedfonds Analyse

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 16 september 2010

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email