Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Succesvol bezwaar tegen de WOZ waarde

Binnenkort ontvangt u van de gemeente een beschikking waarin de WOZ waarde wordt vastgesteWOZ_1ld. Een waarde die door veel factoren wordt beïnvloed, zoals locatie, grootte, ouderdom en staat van onderhoud. Daarnaast neemt de WOZ waarde een steeds belangrijker plaats in binnen het Nederlandse belastingstelsel en zelfs daarbuiten. Zo telt de WOZ-waarde sinds kort voor 25% mee bij de bepaling van het maximale huurniveau voor woningen in de sociale huursector. Voldoende aanleiding om voor 2016 de WOZ-waarde kritisch te beoordelen.

Lees verder » Succesvol bezwaar tegen de WOZ waarde

Door Redactie | Gepubliceerd op 4 januari 2016

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Gemeente Amsterdam kan niet om aanleg Zuidasdok heen

De gemeente Amsterdam heeft aangekondigd in een artikel op haar website dat zij niet om de aanleg van de Zuidasdok heen zuidasdok1-642pxkunnen. Er is veel verzet vanuit de kantooreigenaren en uitbaters in de Amsterdamse Zuidas voor het aanleg van de dok. Zij vrezen dat de Zuidas de komende tien jaar opengebroken zal worden, met alle gevolgen van dien.

Lees verder » Gemeente Amsterdam kan niet om aanleg Zuidasdok heen

Door Redactie | Gepubliceerd op 26 mei 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Waarom is de Zuidasdok noodzakelijk?

De gemeente Amsterdam acht de aanleg van de Zuidasdok onvermijdelijk voor de toekomstperspectieven van de Zuidas. De 1-zuidas-a-10-oost-west-2-juni-2010_your-captain-luchtfotografietwee grootste knelpunten zijn de capaciteit van station Amsterdam Zuid en snelweg A10 Zuid.

Lees verder » Waarom is de Zuidasdok noodzakelijk?

Door Redactie | Gepubliceerd op 26 mei 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Bezwaar tegen gemeentelijke WOZ-waarde loont!

De kwaliteit van de WOZ-taxaties verschilt sterk per gemeente. Zeventig gemeenten doen hun werk zelfs dermate slecht dat zij onder verscherpt toezicht staan bij het Ministerie van Financiën. Door forse bezuinigingen op de uitvoering van de Wet WOZ blijft de kwaliteit behoorlijk onder de maat.

Lees verder » Bezwaar tegen gemeentelijke WOZ-waarde loont!

Door Sander Hansen | Gepubliceerd op 16 maart 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

De rekenkamer haalt fel uit naar vastgoedafdeling gemeente Eindhoven

Het in kaart brengen van het gemeentelijk vastgoed is een hot item. We schreven al over Haarlem en Leiden die de eigen Eindhoven_1vastgoedportefeuilles op orde aan het stellen zijn en nu is het de beurt aan Eindhoven. Volgens de Eindhovense rekenkamercommissie is er nog steeds geen goed en compleet overzicht van het gemeentelijk vastgoed en kost dit de stad miljoenen.

Lees verder » De rekenkamer haalt fel uit naar vastgoedafdeling gemeente Eindhoven

Door Redactie | Gepubliceerd op 9 november 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Gemeente Amersfoort zoekt herbestemming voor Elleboogkerk

Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Al op veel plekken zijn er creatieve herbestemmingen bepaald voor kerken. ElleboogkerkNaar zo’n herbestemming zoekt gemeente Amersfoort ook voor de Elleboogkerk aan de Langegracht 36 in de Amersfoortse binnenstad. Na het afronden van een grondige renovatie staat het Rijksmonument voor een kleine €1,5 miljoen te koop, wachtend op hét idee voor de herbestemming.

Lees verder » Gemeente Amersfoort zoekt herbestemming voor Elleboogkerk

Door Redactie | Gepubliceerd op 13 oktober 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Gemeente Amstelveen vindt oplossing voor leegstand voormalige bibliotheek

Het college van B&W van gemeente Amstelveen is van plan om de voormalige bibliotheek aan Orion 19 een nieuwe Bibliotheek_1bestemming te geven. Het gebouw staat al bijna drie jaar voor de helft leeg. Toen begin 2012 de bibliotheek Middenhoven vertrok is de helft van het pand verhuurd aan RTV Amstelveen en de andere helft staat sindsdien leeg. Tijd voor actie, zo vindt de gemeente Amstelveen.

Lees verder » Gemeente Amstelveen vindt oplossing voor leegstand voormalige bibliotheek

Door Redactie | Gepubliceerd op 10 oktober 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Leids vastgoed van gemeente is mogelijk €205 miljoen waard

€205 miljoen. Dat is de geschatte waarde van het vastgoed dat in handen is van de gemeente Leiden. Paul Laudy, VVD-Leiden_1_1wethouder, heeft dit laten uitzoeken op de vooravond van het debat over het Leidse vastgoed.

Lees verder » Leids vastgoed van gemeente is mogelijk €205 miljoen waard

Door Redactie | Gepubliceerd op 17 september 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Einde van de samenwerking tussen gemeente en projectontwikkelaar: wie betaalt?

Stel, u bent projectontwikkelaar en ontwikkelt plannen voor planologische probleemlocaties in een gemeente. Floor&Gerben300x200De gemeente vindt uw plannen veelbelovend en moedigt de verdere uitwerking van de plannen aan. U steekt daar vervolgens veel tijd en geld in. De gemeente beëindigt echter de samenwerking en geeft een ander de gelegenheid om (deels) deze plannen te realiseren. U blijft zitten met de kosten. Moet de gemeente meebetalen?

Lees verder » Einde van de samenwerking tussen gemeente en projectontwikkelaar: wie betaalt?

Door Redactie | Gepubliceerd op 12 april 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Gemeente Haarlemmermeer trots op economische veerkracht

Haarlemmermeer heeft de recessie als beste doorstaan, aldus het jaarlijks onderzoek van Elsevier naar de stand haarlemmermeer_raadvan de lokale economie. Dat onderzoek beoordeelt de gemeenten aan de hand van veertig indicatoren, zowel op het gebied van de economische structuur als van de dynamiek. 

Lees verder » Gemeente Haarlemmermeer trots op economische veerkracht

Door Redactie | Gepubliceerd op 12 april 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email