Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Vijf vragen aan Rob Knobben, directeur Beethoven Beheer B.V.

Waar belegt Woon-Winkel Fonds in?
Woon-Winkel Fonds belegt uitsluitend in Nederlands vastgoed met brede regionale spreiding. De portefeuille van Woon-Winkel Fonds is voor 72% opgebouwd uit winkels. Een belangrijk deel van deze winkelruimte betreft winkels in wijkwinkelcentra. Een ander groot deel zijn de elf Spar supermarkten verspreid over Nederland. Het deel van de portefeuille dat uit woningen bestaat bedraagt 27%. Het merendeel van deze woningen betreft appartementen in diverse complexen, met name in Noord- en Zuid Holland. Het overige deel (1%) bestaat uit parkeerplaatsen en parkeergarages. Kenmerkend voor de spreiding van het onroerend goed in de portefeuille is de verdeling van winkelruimten over alle twaalf provincies van Nederland.  Het leegstandrisico hebben we goed gespreid door het grote aantal huurcontracten (ruim 350). De leegstand in de gehele portefeuille bedraagt per 31 december 2013 6,1% t.o.v. 5,3% in 2012 en 4,9% in 2011. De frictieleegstand bedraagt 5% en dat is voor een volwassen portefeuille, waarbij meerdere huurcontracten zijn verlengd of opnieuw afgesloten, in de huidige markt een laag percentage. Dit geeft de kwaliteit van de portefeuille en het management weer.

Lees verder » Vijf vragen aan Rob Knobben, directeur Beethoven Beheer B.V.

Door Rob Knobben | Gepubliceerd op 16 januari 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

5 vragen aan Martin van Gooswilligen, directeur SynVest Fund Management B.V.

5 vragen aan Martin van Gooswilligen, directeur SynVest Fund Management B.V.

Kunt u ons meer vertellen over de strategie van het German RealEstate Fund?
We bouwen met dit fonds voort op de no-nonsense strategie van SynVest en investeren in zogenaamde basis winkels en woningen.

Lees verder » 5 vragen aan Martin van Gooswilligen, directeur SynVest Fund Management B.V.

Door Martin van Gooswilligen | Gepubliceerd op 10 oktober 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

5 vragen aan Pim Heurman, directeur Haerzathe Investments Beheer

Waar kennen beleggers Haerzathe Investments van?
Haerzathe Investments structureert al vastgoedbeleggingsfondsen sinds 2004. We hebben in het verleden een aantal C.V.’s en een obligatiefonds gestructureerd. De laatste jaren hebben we echter geen nieuwe vastgoedfondsen op de markt gebracht omdat we vonden dat de marktomstandigheden er niet naar waren. Wij vonden de risico’s in de traditionele vastgoedbeleggingsfondsen te groot worden en dus hebben we er bewust voor gekozen om geen nieuwe emissies te doen. De tussenliggende tijd hebben we besteedt aan het actief managen van de fondsen die we onder beheer hebben en het uitwerken van een fondsstructuur waarbij de traditionele risico’s van vastgoedbeleggingen zo veel mogelijk worden beheerst. Ik ben van mening dat we daar met de opzet van ons nieuwe obligatiefonds Haerzathe Studentenunits I B.V. prima in zijn geslaagd, dus ik hoop dat de beleggers ons nog niet vergeten zijn.

Lees verder » 5 vragen aan Pim Heurman, directeur Haerzathe Investments Beheer

Door Pim Heurman | Gepubliceerd op 20 september 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email