Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Dynamis: Verontrustende omstandigheden op de Amsterdamse woningmarkt

amsterdam-Holland-Tour-Guides2De situatie op de Amsterdamse woningmarkt begint bizarre vormen aan te nemen. De stijging van de prijzen op de markt zijn zodanig hoog dat het voor veel starters niet meer mogelijk is om een geschikte woonruimte te vinden. Een bruto inkomen van € 50.000 euro komt niet verder dan een woning met een oppervlakte van 49 m².

De ernst van de situatie komt aan het licht in de tweede kwartaalrapportage van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars, Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016. Volgens de adviseurs van Dynamis ligt de oplossing niet in het vergroten van de leencapaciteit, maar in het verbreden van het aanbod.

Een gering aanbod aan geschikte woonruimte is overigens niet alleen een probleem in Amsterdam. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er een opnieuw een groot aantal woningen verkocht. In totaal vonden er 57.950 transacties op de woningmarkt plaats waarmee een nieuw record werd gevestigd.

Het aantal beschikbare woningen is inmiddels gedaald naar een volume van 169.500. De daling van het aanbod zet zich geleidelijk voort. Er worden niet genoeg nieuwe woningen opgeleverd. Het resultaat is dat de gemiddelde woningprijs blijft stijgen. De gemiddelde woningprijs is in het tweede kwartaal van dit jaar met 7.2% gestegen in vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Er is echter wel een duidelijk verschil per regio te zien. In zeven gemeenten worden woningen sneller verkocht dan het aanbod aangevuld kan worden. Het is dan ook geen verrassing dat de prijzen van woningen in deze gemeenten snel stijgen.

In andere gemeenten loopt het aanbod nog steeds toe, ook al worden er meer woningen verkocht. Naar verwachting zal in deze gemeenten de vraag naar woningen echter afnemen. Het is belangrijk dat de beleidsmakers met dit gegeven rekening te houden.

De cijfers van het rapport van Dynamis laat duidelijk zien dat de herstel van de woningmarkt in volle gang is. In sommige gemeentes, zoals gemeente Amsterdam, brengt dit een nieuwe reeks problemen met zich mee. Het is dan ook belangrijk dat beleidsmakers in deze regio’s snel handelen om het aanbod te vergroten waardoor de markt zich kan stabiliseren.

Tot zo ver wordt het herstel van de woningmarkt nog niet bedreigd door de gebeurtenissen die zich de afgelopen weken op het wereldtoneel hebben voorgedaan. De cijfers van het CBS laten zien dat het consumentenvertrouwen naar aanleiding hiervan licht is gedaald. Toch is het animo om een woning te kopen nog niet sterk afgenomen. De verwachting is dat het transactievolume aan het eind van het jaar zal uitkomen op ruim 200.000 transacties.

Door Redactie | Gepubliceerd op 27 juli 2016

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Aantal huishoudens onder water binnen vier jaar gehalveerd

Het gaat de goDynamis_thumbnailede kant op met de Nederlandse huizenmarkt. Naar verwachting zullen het aantal huishoudens dat onderwater in 2018 afgenomen zijn tot een aantal van 500.000 huishoudens. In 2014 stonden stonden er nog meer dan een miljoen huishoudens onder water.

Lees verder » Aantal huishoudens onder water binnen vier jaar gehalveerd

Door Redactie | Gepubliceerd op 13 mei 2016

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Dynamis: Opleving woningmarkt kent belangrijke keerzijde

Middeninkomens komen in telkens meer steden lastig aan een woningDynamis_thumbnail

Het woningmarktherstel zet door en in steeds meer gemeenten is sprake van een verkopersmarkt. Het herstel is echter niet in alle gemeenten zichtbaar, in veel gemeenten is het herstel beperkt en wordt de markt ondanks aantrekkende transactievolumes alleen maar ruimer. In steden met bovenmatige prijsstijgingen komt de betaalbaarheid steeds meer in het geding. Telkens meer huishoudens vertrekken hierdoor naar randgemeenten om tegen een vergelijkbare prijs meer woonruimte kopen. Dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars die vandaag verschijnt.

Lees verder » Dynamis: Opleving woningmarkt kent belangrijke keerzijde

Door Redactie | Gepubliceerd op 10 mei 2016

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Dynamis: Transformatievolume stijgt in 2015 naar recordhoogte

Beschikbare kantoorruimte daalt, nagenoeg stabiel opnamevolumeLeegkantoor_1

Over de gehele breedte is de kantorenmarkt in 2015 krapper geworden. Waar in het verleden additionele vraag bepalend was voor een daling van de beschikbare kantoorruimte, is zichtbaar dat de huidige daling bijna volledig tot stand komt door kantoortransformaties. Door heel het land worden, in meer of mindere mate, kantorenpanden getransformeerd naar (studenten) woningen, hotels, multifunctionele complexen of – zeer recent – noodopvang voor vluchtelingen. Intussen blijft voornamelijk nog sprake van een vervangingsmarkt, waarbij huurders de lagere huren gebruiken om te verhuizen naar hoogwaardigere kantoorruimte. Bij een nieuwe verhuring laten kantoorgebruikers vaak nog steeds meer vloeroppervlakte achter dan men opneemt. De effectieve opname blijft derhalve gering.

Dit blijkt uit de nog te publiceren jaarrapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2016 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars. Donderdag 4 februari 2016 presenteert Dynamis haar twintigste jaarrapport tijdens het Sprekende Cijfers Symposium op het voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika lijn ‘ss Rotterdam’. Dit jaar staat het thema ‘Nieuwbouw is nodig’ centraal.

Lees verder » Dynamis: Transformatievolume stijgt in 2015 naar recordhoogte

Door Redactie | Gepubliceerd op 7 januari 2016

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Dynamis: Positieve flow Nederlandse economie zorgt nog niet voor extra vraag vierkante meters kantoor

Het kantoorconcept wordt steeds belangrijker. Beleving zorgt voor tevreden kantoorgebruikers en de ligging van een kantoor ROTTERDAM-KANTOOR-TE HUURblijft bepalend voor het succes ervan. Duidelijk is dat de landelijke en regionale opnamecijfers sterk wisselen. Dit blijkt uit de tweede kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars, die vandaag verschijnt.

Lees verder » Dynamis: Positieve flow Nederlandse economie zorgt nog niet voor extra vraag vierkante meters kantoor

Door Redactie | Gepubliceerd op 9 juli 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Dynamis: Topsegment gaat mee in positieve flow huizenmarkt

Het topsegment van de Nederlandse woningmarkt gaat mee in de positieve flow van de huizenmarkt. In de eerste Dynamis_thumbnailkwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 werd al genoemd dat het aantal huizenverkopen stijgt en het aanbod daalt. Dit zet zich door naar de top van de woningmarkt, blijkt uit de jaarrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars, die vandaag verschijnt.

Lees verder » Dynamis: Topsegment gaat mee in positieve flow huizenmarkt

Door Redactie | Gepubliceerd op 9 juni 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Dynamis: Huizenmarkt blijft in beweging

Het aantal huizenverkopen stijgt, het aanbod daalt, een restschuld is niet langer taboe en de duur van de looptijd van een Dynamis_thumbnailwoning voordat deze wordt verkocht, is sterk afhankelijk van een realistische vraagprijs. Dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars, die vandaag verschijnt.

Lees verder » Dynamis: Huizenmarkt blijft in beweging

Door Redactie | Gepubliceerd op 1 mei 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Dynamis: Survival of the fittest op de kantorenmarkt

De keuze voor een kantoor is afhankelijk van locatie, voorzieningen en een duidelijk concept. Gaat Dynamis_thumbnail1het om locatie, dan kiezen veel bedrijven voor de Randstad. Duidelijk is dat er regionaal en zelfs lokaal grote verschillen zijn. Dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars dat vandaag verschijnt.

Lees verder » Dynamis: Survival of the fittest op de kantorenmarkt

Door Redactie | Gepubliceerd op 24 april 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Dynamis: Vooral meer grote bedrijfsruimten verhuurd of verkocht

Het aantal beschikbare bedrijfsruimten is op 1 januari 2015 afgenomen. In totaal werden 1.637 Dynamis_thumbnail1transacties geregistreerd. Het merendeel daarvan (80 procent) betrof verhuur, bij 20 procent van het aantal transacties ging het om koop voor eigen gebruik. Dit schrijft Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars in de negende editie van het rapport ‘Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten’ dat binnenkort verschijnt.

Lees verder » Dynamis: Vooral meer grote bedrijfsruimten verhuurd of verkocht

Door Redactie | Gepubliceerd op 9 april 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Dynamis: Toenemende vraag naar grootschalig, kwalitatief hoogwaardig logistiek vastgoed

Dit jaar brengt Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars de publicatie ‘Marktscan: Logistiek’ Dynamis_thumbnail1voor de tweede maal uit. Deze rapportage is een aanvulling op de reeds bestaande rapportage Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten. In de Marktscan: Logistiek 2015 die vandaag verschijnt, wordt de logistieke vastgoedmarkt over heel 2014 nader beschouwd.

Lees verder » Dynamis: Toenemende vraag naar grootschalig, kwalitatief hoogwaardig logistiek vastgoed

Door Redactie | Gepubliceerd op 31 maart 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email