Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Kantoorbelegger moet verlies nemen

Om de volledig uit het lood geslagen kantorenmarkt weer enigszins in evenwicht te krijgen, zijn sloop en herontwikkeling van bestaande gebouwen onontkoombaar. Maar daarvoor zullen de eigenaren wel hun verlies moeten nemen, goedschiks of kwaadschiks.  

Beleggers hebben leegstaande kantoren tegen een te hoge waarde in de boeken staan. Gebouwen zijn nog gewaardeerd op basis van de verwachting dat er vanzelf weer huurders komen bij een aantrekkende economie. Daarmee steken de eigenaren echter de kop in het zand, want een aanzienlijk deel van de kantorenvoorraad in Nederland zal eenvoudigweg nooit meer verhuurd worden. Vraag en aanbod lopen immers te ver uiteen om de leegstand terug te dringen, zo blijkt ook weer uit de meest recente marktcijfers van DTZ Zadelhoff en andere makelaars.

Lees verder » Kantoorbelegger moet verlies nemen

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 24 augustus 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Verschillen vastgoedfondsen

Voor veel beleggers zijn de verschillen tussen beursgenoteerde vastgoedfondsen en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen onduidelijk. Onderstaand probeer ik schematisch de grootste verschillen weer te geven.

De wetgever verlangt dat in het prospectus de risico’s van de beleggingen worden aangegeven. De volgende risico’s dienen zeker benoemd te worden: Het effect van renteveranderingen, financieringscondities, waardedaling van het onroerend goed, de spreiding van de huurinkomsten en
de gegoedheid van huurders.

De verschillen tussen beursgenoteerd vastgoed beleggen en niet beursgenoteerd vastgoed beleggen schematisch weergegeven.

Beursgenoteerd en niet beursgenoteerd

Kenmerken                                    Beurs                                             Niet-Beurs

Eigendom                                          in onderneming                               in vastgoed

Lees verder » Verschillen vastgoedfondsen

Door Redactie | Gepubliceerd op 12 augustus 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Dieptepunt kantorenmarkt nog voor ons

Vastgoedmakelaar DTZ Zadelhoff schetst wederom een zeer somber beeld van de Nederlandse kantorenmarkt. Vraag en aanbod lopen zo ver uiteen dat ook een toenemende marktdynamiek de leegstand niet zal terugdringen. Verdere waardedalingen in het secondaire segment lijken daarom onvermijdelijk.

Het is niet de eerste keer dat de makelaar de noodklok luidt over de dramatische stand van zaken op de kantorenmarkt. De markt wordt gekenmerkt door een zeer ruim aanbod van 7,2 miljoen vierkante meter. Dat is 6,6% meer dan in 2009 en bijna 6 keer de opname van vorig jaar.

Verder blijft de leegstand fors: van de huidige voorraad van circa 46,8 miljoen vierkante meter staat 6,5 miljoen vierkante meter fysiek leeg, ofwel 13,9%. Daarnaast schat DTZ Zadelhoff de verborgen leegstand, het deel van de verhuurde ruimte dat onbezet is, op nog eens zo’n 2 miljoen vierkante meter. Bedrijven zitten dus al ruim in hun jas.

Lees verder » Dieptepunt kantorenmarkt nog voor ons

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 10 januari 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email