Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Succesvol bezwaar tegen de WOZ waarde

Binnenkort ontvangt u van de gemeente een beschikking waarin de WOZ waarde wordt vastgesteWOZ_1ld. Een waarde die door veel factoren wordt beïnvloed, zoals locatie, grootte, ouderdom en staat van onderhoud. Daarnaast neemt de WOZ waarde een steeds belangrijker plaats in binnen het Nederlandse belastingstelsel en zelfs daarbuiten. Zo telt de WOZ-waarde sinds kort voor 25% mee bij de bepaling van het maximale huurniveau voor woningen in de sociale huursector. Voldoende aanleiding om voor 2016 de WOZ-waarde kritisch te beoordelen.

Lees verder » Succesvol bezwaar tegen de WOZ waarde

Door Redactie | Gepubliceerd op 4 januari 2016

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Beheer van vastgoedfondsen onder voorwaarden vrijgesteld van btw

Het Europese Hof van Justitie heeft in december 2015 een uitspraak gedaan die van bdogroot belang kan zijn voor vastgoedfondsen en vastgoedbeheerders.

Lees verder » Beheer van vastgoedfondsen onder voorwaarden vrijgesteld van btw

Door Redactie | Gepubliceerd op 23 december 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Verhuur garageboxen: wel of geen btw over de huurprijs?

De verhuur van onroerende zaken is, behoudens enkele uitzonderingen, vrijgesteld van omzetbbdoelasting. Hof Den Bosch heeft recent geoordeeld dat het verhuren van garageboxen is vrijgesteld van btw. Deze opvallende uitspraak is van belang voor alle verhuurders en huurders van garages/garageboxen.

Lees verder » Verhuur garageboxen: wel of geen btw over de huurprijs?

Door Redactie | Gepubliceerd op 2 december 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Btw-vrijstelling beheer vastgoedfondsen?

De Advocaat-Generaal (A-G) van het Europese Hof van Justitie heeft conclusie geschreven over de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer. Als het Europese Hof de A-G volgt, heeft dit grote invloed op de btw-positie van vastgoedfondsen en vastgoedbeheerders.

Lees verder » Btw-vrijstelling beheer vastgoedfondsen?

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 17 juni 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Vastgoedvergelijker Magazine Mei online!

Het Vastgoedvergelijker.nl E-magazine van deze maand staat, zoals u mag verwachten, weer boordevol nieuws, research, columns en Vastgoedvergelijker_Magazine_mei2015bedrijfsreportages. We beginnen, zoals u gewend bent, met een kort nieuwsoverzicht.

Lees verder » Vastgoedvergelijker Magazine Mei online!

Door Redactie | Gepubliceerd op 18 mei 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Beheersing van vastgoedwaarderingen

Het zijn turbulente tijden voor de vastgoedsector. Door economisch laagconjunctuur, gebrek aan vertrouwen en grootschalige afwaarderingen van vastgoed, is er sterke behoefte aan transparante en reële vastgoedtaxaties, die onderling beter te vergelijken zijn. Richtlijnen van onder andere accountants en taxateurs, wet- en regelgeving, zoals de EU Alternative Investment Fund Managers Directive (hierna AIFMD) en wijzigingen in de International Financial Reporting Standards (IFRS) spelen daar op in. Sommige taxateurs beschikken daarvoor inmiddels over een ISAE 3402 verklaring. In deze bijdrage een uitleg hierover.

Lees verder » Beheersing van vastgoedwaarderingen

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 28 april 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Wijziging btw-regels opstal en erfpachtrecht op onroerende zaken

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de btw-regels voor eeuwigdurende zakelijke rechten op onroerende zaken gewijzigd (o.a. opstal- of erfpachtrecht). Op basis van deze wetswijziging wordt de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging (hierna kortweg: vestiging of overdracht) van zakelijke rechten voor onbepaalde tijd voor de btw aangemerkt als levering (en niet als dienst). Gevolg is dat de vestiging of overdracht van een eeuwigdurend recht op een bouwterrein of ‘nieuw’ gebouw (binnen 2 jaar na eerste in gebruikname) altijd wordt aangemerkt als een btw-belaste levering. Dit heeft dan natuurlijk ook gevolgen voor de overdrachtsbelasting.

Lees verder » Wijziging btw-regels opstal en erfpachtrecht op onroerende zaken

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 11 februari 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Winkelhuurder kan bij de beëindiging van zijn huurovereenkomst vaak schade verhalen

Beëindigt een verhuurder de huurovereenkomst, dan kan de huurder een vergoeding eisen. Veel huurders staan hier niet primark2 (1)
bij stil. Zij vorderen niets, terwijl de wet, speciaal voor huurders van 290-bedrijfsruimte/winkelruimte, hier verschillende mogelijkheden voor biedt. Dit artikel van Bart Sprangers en Arjan Endhoven van BDO geeft een overzicht van de mogelijkheden voor de huurders van deze middenstandsbedrijfsruimte.
 

Lees verder » Winkelhuurder kan bij de beëindiging van zijn huurovereenkomst vaak schade verhalen

Door Redactie | Gepubliceerd op 5 oktober 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Op vakantie met de BTW

Bij recreatie- en vakantieparken met vakantiewoningen/chalets spelen diverse btw-aspecten een rol, zoals:

  • wel of geen btw-ondernemerschap;
  • kwalificatie als roerend of onroerend;
  • prestaties vrijgesteld of juist btw-belast;
  • btw-tarief van 6% en/of 21%.

Lees verder » Op vakantie met de BTW

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 3 oktober 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Fiscale eindejaartips voor de vastgoedondernemer

Het einde van het jaar nadert. Tijd om met de accountant of fiscalist na te gaan of u alles voor dit jaar financieel goed heeft geregeld. Zo mogelijk schuiven met opbrengsten en kosten. En investeringen. Wat nog dit boekjaar regelen en wat uitstellen naar volgend jaar? Een praktisch overzicht van enkele belangrijke aandachtspunten.

Lees verder » Fiscale eindejaartips voor de vastgoedondernemer

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 23 september 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email