Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Beheersing van vastgoedwaarderingen

Het zijn turbulente tijden voor de vastgoedsector. Door economisch laagconjunctuur, gebrek aan vertrouwen en grootschalige afwaarderingen van vastgoed, is er sterke behoefte aan transparante en reële vastgoedtaxaties, die onderling beter te vergelijken zijn. Richtlijnen van onder andere accountants en taxateurs, wet- en regelgeving, zoals de EU Alternative Investment Fund Managers Directive (hierna AIFMD) en wijzigingen in de International Financial Reporting Standards (IFRS) spelen daar op in. Sommige taxateurs beschikken daarvoor inmiddels over een ISAE 3402 verklaring. In deze bijdrage een uitleg hierover.

Lees verder » Beheersing van vastgoedwaarderingen

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 28 april 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Op vakantie met de BTW

Bij recreatie- en vakantieparken met vakantiewoningen/chalets spelen diverse btw-aspecten een rol, zoals:

  • wel of geen btw-ondernemerschap;
  • kwalificatie als roerend of onroerend;
  • prestaties vrijgesteld of juist btw-belast;
  • btw-tarief van 6% en/of 21%.

Lees verder » Op vakantie met de BTW

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 3 oktober 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Fiscale eindejaartips voor de vastgoedondernemer

Het einde van het jaar nadert. Tijd om met de accountant of fiscalist na te gaan of u alles voor dit jaar financieel goed heeft geregeld. Zo mogelijk schuiven met opbrengsten en kosten. En investeringen. Wat nog dit boekjaar regelen en wat uitstellen naar volgend jaar? Een praktisch overzicht van enkele belangrijke aandachtspunten.

Lees verder » Fiscale eindejaartips voor de vastgoedondernemer

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 23 september 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Verlaagd btw-tarief herstel en renovatie bestaande woningen verlengd

Zoals bekend is tot 1 januari 2015 goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op renovatie- en herstelwerkzaamheden van/aan woningen die langer dan twee jaren geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Het kabinet en een aantal oppositiepartijen zijn in het begrotingsakkoord voor 2015 overeengekomen dat het tijdelijke verlaagde btw-tarief wordt verlengd tot 1 juli 2015. De details van het begrotingsakkoord worden op Prinsjesdag bekend gemaakt.

Lees verder » Verlaagd btw-tarief herstel en renovatie bestaande woningen verlengd

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 15 september 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Aftrek van btw bij leegstaand herzien

De Hoge Raad heeft zeer recent geoordeeld dat leegstand van een gebouw gedurende de herzieningstermijn tot teruggaaf van btw kan leiden. Deze uitspraak is van groot belang voor alle ondernemers die te kampen hebben met leegstand in hun beleggingspanden.

Lees verder » Aftrek van btw bij leegstaand herzien

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 26 mei 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Gevolgen leegstand voor WOZ

Recent schreven wij over de beslissing van de Hoge Raad dat bij leegstand van een pand alsnog recht bestaat op aftrek van een gedeelte van de aanschaf-btw. Randvoorwaarde is dan dat de eigenaar het pand tijdens die leegstand beoogt voor btw-belaste prestaties te gaan gebruiken. In de betreffende zaak is het pand te huur aangeboden via een makelaar waarbij belaste huur het uitgangspunt is. Daarnaast mag gedurende de leegstand de in rekening gebrachte btw voor bijvoorbeeld onderhoud en beveiliging ook in aftrek worden genomen. Wist u dat dit ook gevolgen heeft voor de lokale heffingen?

Lees verder » Gevolgen leegstand voor WOZ

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 21 mei 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Fiscale beloningsaspecten

Sinds afgelopen zomer zien we een voorzichtig herstel van de vastgoedmarkt. Bankiers lijken iets te bewegen, Arjan_Endhovenalternatieve financiers treden op de markt, portefeuilles wijzigen van eigenaar, meer transacties in individuele panden en ook; een eerste herstel van de arbeidsmarkt. Diverse spelers in de branche nemen weer mensen aan. Ook stappen werknemers over van werkgever nu er weer vacatures vrij en bij komen. Daarbij verdienen beloningsaspecten de aandacht. Niet in de laatste plaats de fiscale regels rondom belonen, die over enkele maanden verplicht wijzigen.

Lees verder » Fiscale beloningsaspecten

Door Redactie | Gepubliceerd op 14 maart 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Vastgoedvergelijker Magazine december online!

Het Vastgoedvergelijker.nl E-magazine van deze maand staat, zoals u mag verwachten, weer boordevol nieuws, research, december2013covercolumns en bedrijfsreportages. We beginnen, zoals u gewend bent, met een kort nieuwsoverzicht.

Lees verder » Vastgoedvergelijker Magazine december online!

Door Redactie | Gepubliceerd op 12 december 2013

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Vastgoedtaxaties en uw accountant

De waarde, waardering en waardeontwikkeling van vastgoed zijn blijvend onderwerp van discussie. Er zijn vele stakeholders rondom het vastgoed en ieder heeft zijn eigen beeld en mening hierover. Rapportages en aanbevelingen van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants en het Platform Taxateurs en Accountants dragen bij aan verdere transparantie.

Lees verder » Vastgoedtaxaties en uw accountant

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 4 november 2013

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Toch vrijstelling bij schenken of vererven aandelen beleggingsvennootschappen?

In de maartuitgave van Vastgoedvergelijker schreven wij over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting, welke volgens de wetgever niet van toepassing is op de verkrijging van aandelen in een vennootschap die geen onderneming drijft, zoals een vastgoedbeleggingsvennootschap. Recente ontwikkelingen in de rechtspraak bieden nieuwe kansen!

Lees verder » Toch vrijstelling bij schenken of vererven aandelen beleggingsvennootschappen?

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 7 oktober 2013

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email