Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Beurswaage levert vastgoedbeleggers gratis fonsanalyses

Grote keuzemogelijkheid informatiebron: ‘offline’ evenals audiovisueel en ‘online’

Beurswaage levert vastgoedbeleggers gratis (besloten) fondsanalyses. Beurswaage in Maarn heeft de drempel voor beleggen in vastgoedfondsen verlaagd. Hiertoe stelt Beurswaage (vastgoed)beleggers in staat gratis kennis te nemen van een breed scala aan fondsanalyses. Deze leveren een objectief oordeel over de nieuwste (besloten) vastgoedfondsen. Inmiddels wordt voor toonaangevende initiatiefnemers gewerkt, zoals Annexum, Homburg Participaties, Hanzevast capital, Renpart Vastgoed Management, APF International, Holland Immo Group e.a. (zie: www.beurswaage.nl ).

Ook stelt Beurswaage vanaf heden audiovisuele versies van haar fondsanalyses via www.analist.nl ter beschikking. Tevens zijn ‘downloads’ van de analyses beschikbaar via www.npex.nl , het digitale handelsplatform voor besloten (vastgoed)fondsen en via de nieuwe site www.vastgoedvergelijker.nl

Volgens Gerdo de Jager, directeur van Beurswaage, zijn (vastgoed)beleggers het afgelopen jaar zeer terughoudend geworden, mede door de economische omstandigheden en een aantal uitwassen in de vastgoedbeleggingssfeer. “Er zit nogal wat kaf onder het koren. Maar er zijn  ook nog talloze kwalitatief hoogwaardige en zeer betrouwbare aanbieders, die met mooie proposities komen.

De tijd is daar langzaam maar zeker weer rijp voor. De vastgoedprijzen zijn flink gedaald en de rente op een spaarrekening is laag. Een gedegen risico- en rendementsanalyse van de nieuwste vastgoedfondsen en op basis daarvan een verantwoorde beleggingskeuze maken is nu dus mogelijk via Beurswaage”, aldus De Jager.

Uitgangspunt van een analyse door Beurswaage is het prospectus van het vastgoedfonds. Op basis van de daarin opgenomen informatie worden de risico’s in kaart gebracht en wordt de haalbaarheid van het voorgerekende rendement onderzocht. Bij onduidelijkheden treedt Beurswaage in overleg met de fondsaanbieder, of wordt extern onderzoek verricht. Het resultaat van deze bevindingen wordt vastgelegd in een handzaam gestructureerd rapport. De belegger kan dan een afgewogen beslissing nemen over deelname in het vastgoedfonds.

De mening van Beurswaage blijkt in tal van gevallen van doorslaggevende betekenis te zijn geweest voor beleggers. Gerdo de Jager: “Enerzijds door eerdere goede ervaringen met onze analyses. Anderzijds omdat beleggers vertrouwen op onze objectiviteit. Die is gewaarborgd doordat wij onze analyses door tenminste twee, kritische, specialisten laten maken. Dat houdt ook de fondsaanbieder scherp: aangeleverde informatie dient betrouwbaar te zijn en risico’s moeten zo eerlijk mogelijk worden omschreven”.

Beurswaage analyseert (met name) vastgoedfondsen van aanbieders die onder permanent toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of lid zijn van de Vereniging Vastgoedfondsen en/of zijn aangesloten bij de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen. De fondsanalyses worden onder strikte voorwaarden – onder meer tot behoud van de onafhankelijkheid van Beurswaage – in opdracht van aanbieders gemaakt. Zij betalen daar ook (vooraf) voor. Ook als het oordeel van Beurswaage minder positief mocht uitvallen.

“Ons verdienmodel wijkt niet veel af van andere ‘rating agencies’. Het voordeel voor de aanbieders is dat er meer belangstelling komt voor het vastgoedfonds: door een gedegen fondsanalyse van een onafhankelijke specialist en extra exposure via (digitale) verspreiding van de rapportage aan duizenden geïnteresseerde (potentiële) beleggers”, aldus De Jager.Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 1 december 2009

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email