Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (8)

Beleggen in vastgoed is naar zijn aard iets van lange duur. Van idee naar ontwikkeling naar realisatie en van investering naar waardecreatie, is tijd nodig. Wet- en regelgeving kunnen tijdsdruk veroorzaken. Voor enkele relevante fiscale aspecten zijn faciliteiten gegeven die extra tijd gunnen om zaken optimaal te regelen. Soms lopen die termijnen samen. Soms lijken ze op elkaar, maar zijn ze wezenlijk verschillend. Zorgvuldigheid is geboden want ”bijna goed” kan fiscaal wel eens “helemaal fout” zijn. Tijd voor een overzicht.

Lees verder » Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (8)

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 3 december 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (7)

Leegstand is niet gratis, dat moge iedere belegger bekend zijn. Onderhoudskosten, stookkosten, beheer, advertenties en makelaar voor verhuur etc., de kosten lopen door. Terwijl er geen huurbaten zijn. Leegstandbeheerders bieden oplossingen, houden het pand in stand en kunnen kosten beperken en zelfs enige opbrengsten genereren. De gemeentelijke belastingheffing verdient daarbij zeker de aandacht. Bij een verkeerde opzet kunnen de  belastingen hoger zijn dan de opbrengsten, waardoor het resultaat nog verder ronder druk komt te staan.

Lees verder » Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (7)

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 5 november 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (5)

Wordt beleggen in particuliere woningen aantrekkelijker? Door de kredietcrisis staan veel kantoren leeg, staan de verhuur- en aankoopprijzen onder druk en lijkt het beleggen in zulke panden een risicovolle aangelegenheid. Ook de prijzen van woningen staan onder druk, zeker nu de overheid maatregelen aankondigt die de hypotheekrente aftrek beperken. Hierdoor kan een vlucht ontstaan naar huurwoningen. Voor de belegger kan dit mogelijkheden bieden. In deze bijdrage worden enkele maatregelen met betrekking tot de woningmarkt besproken die door de Kunduz coalitie zijn voorgesteld.

Lees verder » Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (5)

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 27 juni 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (4)

Het Scheepjeshof-gat gedicht
De kranten staan er vol mee. Berichten over de malaise in de vastgoedmarkt. Daarbovenop is nu een  fiscale maatregel voorgesteld die verkrijgingen van belangen in vastgoedfondsen belast met overdrachtsbelasting.  In de woorden van de fiscale wetgever: het Scheepjeshof-gat wordt gedicht.

Naar onze mening is het fiscale wetsvoorstel niet goed doordacht en bovendien contraproductief voor het oplossen van de huidige economische malaise in de vastgoed markt.

Lees verder » Kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (4)

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 24 mei 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (3)

Herontwikkeld vastgoed: van oud naar nieuw?In Vastgoedvergelijker e-magazine van januari 2012 zijn de piketpaaltjes van de btw heffing ter zake van de verkoop en verhuur van vastgoed uitgezet. In deze editie gaan we dieper in op de vraag wanneer sprake is van nieuw vastgoed. Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar in de wereld van de btw is soms iets niet wat het lijkt dat het is. Daar liggen bedreigingen maar zeker ook kansen!

Lees verder » Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (3)

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 27 februari 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (2)

Groen moet je doen! Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat duurzame gebouwen op termijn een hoger beleggingsrendement opleveren dan traditionele kantoren en winkels. Steeds meer bedrijven en organisaties nemen  huisvesting nadrukkelijk mee in hun MVO-beleid. De vraag naar energiezuinige gebouwen stijgt, daarmee de druk op verhuurders om hun panden te verduurzamen. Enerzijds een kostenbesparing in de exploitatie, anderzijds verbetering van de verhuurbaarheid. Maar om daar te komen zijn eerst investeringen nodig.

Lees verder » Kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt (2)

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 2 februari 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt

Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt 

Dat de economie en daarbij de vastgoedmarkt in mineur is geloven we nu allemaal wel. Relevant blijft dat vastgoed in de basis een interessante beleggingscategorie is. En dat vastgoed in beginsel een lange termijn horizon kent.

Lees verder » Fiscale kansen en aandachtspunten in de huidige vastgoedmarkt

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 12 januari 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

STV geeft vastgoedbelegger aandachtspunten

Vastgoedbeleggers die overwegen in niet-genoteerde vastgoedfondsen als vastgoedcv’s, -maatschappen, en –obligaties te stappen dienen zich actief en kritisch op te stellen. “Als u de beleggerspropositie ook na lezing van het prospectus of na het inschakelen van een adviseur niet begrijpt of niet vertrouwt, beleg dan niet”, zo waarschuwt Michiel Denkers van toezichthouder AFM in een opvallend scherpe toespraak op het symposium van de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) op Nyenrode Business Universiteit afgelopen woensdag 26 januari 2011. Een verslag van het symposium door Rogier Hentenaar van Vastgoedjournaal.

Denkers hield zijn gehoor, bestaande uit meer dan 100 vastgoedbeleggers en aanbieders van vastgoedparticipatiefondsen, voor dat de AFM slechts voor een klein deel toezicht houdt op de markt van vastgoedbeleggingen. Volgens Denkers staat naar schatting 80% van de totaal uitgebrachte vastgoedfondsen waarin particuliere beleggers de afgelopen 10 jaar naar schatting €5 mrd aan eigen vermogen hebben ingelegd niet onder AFM-toezicht. Dat komt omdat de vastgoedaanbieders gekozen hebben voor wettelijke vrijstellingen volgens de prospectusrichtlijn zoals een instapgrens van €50.000 per participatie of door minder dan €2,5 mln aan eigen vermogen op te halen. Overigens worden deze grenzen per 1 januari 2012 verdubbeld waardoor meer fondsen onder het prospectustoezicht van AFM gaan vallen.

Lees verder » STV geeft vastgoedbelegger aandachtspunten

Door Redactie | Gepubliceerd op 3 februari 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email