Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

SynVest Fund Management voorziet stijging vastgoedprijzen

Eén van de grotere niet-genoteerde vastgoedfondsen voor particuliere beleggers, het SynVest Real Estate Fund NV, heeft 
de huurinkomsten zien stijgen in het afgelopen halfjaar en rekent op een direct rendement van 7,5% voor dit jaar. De
SynVest-directie verwacht door de oplopende inflatie op termijn een stijging van de vastgoedprijzen.

Dat blijkt uit een toelichting op de halfjaarcijfers. Zo groeiden de huurinkomsten op jaarbasis aanzienlijk van € 7,5 miljoen per 30 juni 2011 tot € 8,8 miljoen per 30 juni 2012. De beleggingsportefeuille van het fonds bedraagt per balansdatum rond € 108,9 miljoen (30 juni 2011: € 93 miljoen).

Ook in het tweede kwartaal 2012 is het beleggingsresultaat hoger dan in het tweede kwartaal 2011, de inkomsten zijn gestegen met € 323.805 naar € 2.204.161. De uitgaven namen relatief minder toe en stegen met € 149.874 naar € 1.469.504, waardoor het resultaat kon verbeteren met € 173.931 tot € 719.160. Het fonds presteert hiermee naar verwachting van de directie en de bezettingsgraad is met 96% hoog, zeker gezien de huidige marktomstandigheden.

‘Kwestie van tijd dat de vastgoedprijzen weer gaan stijgen’

Volgens Martin van Gooswilligen (foto), commercieel directeur van SynVest Fund Management blijkt uit deze ontwikkelingen duidelijk dat vastgoed een belegging is voor de langere termijn met bij SynVest in de tussentijd een hoog direct rendement in de vorm van een maandelijks dividend. “De verwachting is dat de inflatie nog iets gaat toenemen en dit is positief voor vastgoed. Immers de huurcontracten van commercieel vastgoed, zoals bij SynVest, zijn 100% gekoppeld aan de inflatie index. Maar ook voor nieuwbouw moet gerekend worden met de jaarlijkse stijging van loon- en materiaalkosten. Deze inflatie, of geldontwaarding, wordt weerspiegeld in de prijzen van vastgoed. Dit is een gegeven. Na de huidige periode van waardedalingen c.q. correcties gaan de prijzen van vastgoed weer omhoog. Dit is nog een kwestie van tijd”, aldus Van Gooswilligen.

Het fonds kiest voor het realiseren van een mix van diverse soorten vastgoed en aanvangsrendementen en streeft daarbij naar lang verhuurde objecten. De huidige mix bestaat uit winkels (44%), kantoren (27%), bedrijfsruimten (21%) zorg gerelateerd vastgoed (5%) en woningen. Het beleid is gericht op het vergroten van het aandeel in woningen en zorg gerelateerd vastgoed, waardoor het percentage kantoren en winkels kleiner zal worden. Voorts is een belangrijk criterium in het acquisitie- en verhuurbeleid de diversificatie naar het type huurder, waarbij de ene sector de andere kan compenseren. Tevens wordt een actief beleid gevoerd ten aanzien van verlenging van huurcontracten, waardoor een constante huurstroom wordt gewaarborgd.

Vooruitzichten gunstig

Van Gooswilligen: “De bestaande portefeuille is goed verhuurd met langlopende contracten. Het fonds heeft de beleggingsportefeuille lang gefinancierd en ondervindt daardoor op de middellange termijn (de meeste rentes zijn lang vastgezet) geen hinder van renterisico’s. Indien het vermogen van het fonds dit jaar verder groeit, waardoor liquiditeiten vrijkomen voor nieuwe acquisities, zullen investeringen nader worden onderzocht. Door de aanvangsrendementen kan dit zeker interessant zijn.”

Van Gooswilligen in een extra reactie tegenover Vastgoedjournaal: “Ook wij blijven niet immuun voor de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt – in het tweede kwartaal is een afwaardering geboekt van €15,5 mln (red VJ) – maar door de spreiding van onze portefeuille valt dat zeer mee. We hebben immers niet alleen maar kantoren. Al met al menen we nog steeds sterk te staan. Elke maand komen er nieuwe aandeelhouders bij en ook wat betreft de herfinancieringen, onder meer bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance, voorzien we de komende tijd geen problemen.”

Door Redactie | Gepubliceerd op 11 september 2012