Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Supermarktfonds.nl voor de supermarktondernemer

Heeneman & Partners Fondsmanagement meldt vandaag de start van een opmerkelijk vastgoedfonds waarbij de focus niet zozeer op de beleggers is gericht maar op de supermarktondernemers. Het gaat om Supermarktfonds.nl, een nieuw vastgoedfonds voor en door supermarktondernemers. Het fonds kocht als eerste aankoop het winkelcentrum Heivelden in Best.  

Het fonds is een initiatief van een aantal zelfstandige supermarktondernemers van verschillende ketens als C1000, Jumbo, Albert Heijn en Plus. Het fonds heeft als doel te beleggen in supermarktvastgoed en daarbij zelfstandige supermarktondernemers een platform te bieden om gezamenlijk een dominante speler in supermarktvastgoed te worden. Het fonds vormt als het ware een financieel collectief van zelfstandige ondernemers om bezit van supermarktlocaties te behouden en aan te kopen, gecombineerd met een stabiel en aantrekkelijk rendement op het belegde vermogen.

Supermarktfonds.nl is primair opgericht om de belangen van de zelfstandige supermarktondernemers in Nederland te behartigen. Het verkrijgen van het vastgoedeigendom geeft immers zekerheid voor toekomstige supermarktexploitatie. Overigens kunnen ook vermogende particulieren en institutionele beleggers in het fonds deelnemen. Het fondsbeheer alsmede het asset en property management is uitbesteed aan Heeneman & Partners Fondsmanagement, een specialist op dit gebied.

Het fonds streeft ernaar een goede relatie met de supermarktketens te onderhouden. Het is dan ook niet de bedoeling dat supermarktfonds.nl huurovereenkomsten met supermarktketens gaat beëindigen op grond van een zogeheten claim van dringend eigen gebruik. Daar waar het voor het fonds interessant is zal juist de samenwerking met de ketens worden gezocht. Namens het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor de zelfstandige levensmiddelen-detaillist laat directeur Patricia Hoogstraaten weten “het initiatief tot oprichting van supermarktfonds.nl toe te juichen. De grondgedachte van supermarktfonds.nl, het versterken van de positie van de zelfstandige ondernemer, door het autonoom verwerven van onroerend goed, spreekt het Vakcentrum sterk aan. Het bestuur van het Vakcentrum wenst supermarktfonds.nl veel succes in haar toekomstige ontwikkeling.”

De eerste aankoop betreft winkelcentrum Heivelden in Best. In dit centrum bevindt zich onder andere een Plus-supermarkt van ruim 2.000 m2, die recent is verkozen tot de beste Plus-supermarkt van Nederland. De overige units zijn verhuurd aan zowel locale als nationale retailers. Supermarktfonds.nl blijft op zoek naar nieuwe acquisities van zowel bestaande als nieuwe supermarktpanden/locaties. Tevens biedt zij supermarktondernemers de mogelijkheid eigen vastgoed in het fonds in te brengen, met een recht van terugkoop. De verkoopopbrengst kan in dat geval eventueel deels of geheel omgezet worden in participaties in het fonds.

Heeneman & Partners Fondsmanagement trok onlangs Jan Emmens aan, voormalig oprichter van participatiefondsaanbieder Bakkenist & Emmens die als eerste aanbieder specifieke supermarktfondsen voor particuliere beleggers op de markt bracht.

Door Redactie | Gepubliceerd op 19 december 2011

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email